Standard interfejsu programistycznego aplikacji (API)


Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, dofinansowanego z poddziałania 2.3.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, udostępnia projekt Standardu interfejsu programistycznego aplikacji.

To pierwszy z 4 standardów otwartości danych publicznych, jakie zostaną wypracowane w projekcie (kolejne to standardy techniczne, bezpieczeństwa i regulacji prawnych).

Standard określa minimalne rekomendowane zalecenia dotyczące interfejsu programistycznego aplikacji dostępu do baz danych, które przechowują dane publiczne. Został stworzony z myślą o administracji publicznej, aby udostępniała swoje dane przez API według jednolitego standardu.

Udostępnienie danych przez administrację publiczną zgodnie ze standardem ułatwi wykorzystanie danych publicznych i łączenie ich z różnych źródeł, a w konsekwencji tworzenie innowacyjnych dóbr, usług i produktów przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, programistów.

Jeśli korzystasz lub planujesz korzystanie z API udostępniających dane publiczne, jesteś zainteresowany tematem standardów, to podziel się z nami swoją opinią na temat projektu standardu API. Czekamy na nią do 09.03.2018 r. pod adresem: Otwartedane@mc.gov.pl

Projekt standardu powstał w ramach zamówienia publicznego.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *