Audyt

Zaufanie wsparte technologią

Audyt

Przeprowadzamy audyty i realizujemy strategie w zakresie Mapy Drogowej Przemysł 4.0.

Posiadamy wysoce wykwalifikowany zespół specjalistów z różnych dziedzin gospodarki.

Współpracujmy z instytucjami naukowymi jak i samymi naukowcami, a także Centrami B+R.

 

Co to jest audyt technologiczny i w jakim zakresie jesteśmy w stanie go wykonać?

 

Audyt technologiczny to proces oceny systemów, aplikacji i infrastruktury technologicznej organizacji. Obejmuje on następujące etapy:

  1. Planowanie audytu – w tym określenie celów, zakresu i terminu audytu, a także wybór zespołu audytowego i wyznaczenie audytora odpowiedzialnego za przeprowadzenie audytu.

  2. Analiza dokumentów – w tym analiza polityk, procedur i innych dokumentów związanych z bezpieczeństwem IT, architekturą sieci, procesami uwierzytelniania i autoryzacji oraz zarządzaniem danymi.

  3. Przeprowadzenie audytu – w tym przeprowadzenie inspekcji infrastruktury technologicznej, systemów i aplikacji, aby określić ich efektywność, wydajność, bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami regulacyjnymi.

  4. Analiza wyników audytu – w tym ocena wyników audytu i opracowanie raportu zawierającego wyniki audytu, rekomendacje dotyczące ulepszeń i plan działań, w tym zalecenia co do poprawy systemów i procedur.

  5. Wdrażanie rekomendacji – w tym wdrożenie zaleceń wynikających z audytu technologicznego w celu poprawy efektywności, wydajności, bezpieczeństwa i zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.

  6. Monitorowanie i raportowanie – w tym monitorowanie postępu w wdrażaniu rekomendacji i raportowanie na bieżąco o postępach.

Audyt technologiczny jest kluczowym narzędziem dla organizacji w celu zapewnienia, że ich systemy są bezpieczne, skuteczne i zgodne z wymaganiami regulacyjnymi. Przeprowadzenie audytu technologicznego pozwala organizacji na identyfikację obszarów do poprawy, co prowadzi do lepszej ochrony danych, większej efektywności i lepszej zgodności z wymaganiami regulacyjnymi.

Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia audytu. Napisz do nas TUTAJ.