Innowacje i B+R

Innowacje motorem napędowym rozwoju firm oraz sposobem na budowanie konkurencyjnej pozycji

Innowacje i B+R, dotacje i ulgi

Specjalizujemy się w wsparciu innowacyjnych pomysłów oraz badań i rozwoju, które pomaga przedsiębiorstwom w opracowaniu i wdrożeniu nowych produktów i usług. Nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem pomógł już wielu przedsiębiorstwom osiągnąć sukces i zwiększyć swoją innowacyjność.

Nasza oferta obejmuje:

 1. Wsparcie dla innowacyjnych pomysłów – pomożemy w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnych pomysłów, które będą odpowiadać potrzebom Twojego przedsiębiorstwa i pozwolą na zdobycie przewagi nad konkurentami.

 2. Wsparcie dla badań i rozwoju – pomożemy w prowadzeniu badań i rozwoju, które pozwolą na opracowanie nowych produktów i usług, które będą odpowiadać potrzebom Twojego przedsiębiorstwa i pozwolą na zwiększenie jego innowacyjności.

 3. Analizy rynkowe i szanse biznesowe – przeprowadzimy analizy rynkowe, które pozwolą na identyfikację szans biznesowych oraz trendy i szanse, które pomogą w osiągnięciu celów biznesowych.

 4. Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania – pomożemy w pozyskiwaniu finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych, które pozwolą na opracowanie nowych produktów i usług.

 5. Wsparcie w procesie komercjalizacji – pomożemy w procesie komercjalizacji innowacyjnych pomysłów i produktów, aby zapewnić ich sukces na rynku.

Jesteśmy przekonani, że nasza oferta spełni Twoje potrzeby i pozwoli Ci osiągnąć sukces w dziedzinie innowacyjności. Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje wymagania i uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.

CO OFERUJEMY?

 • Dotacje

  Oferujemy wsparcie w pozyskiwaniu dotacji na innowacje, które mogą pomóc w finansowaniu projektów badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniu innowacyjnych pomysłów. Nasz zespół ekspertów posiada bogate doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy na rozwój innowacyjnych projektów.

  Nasza oferta obejmuje:

  1. Identyfikacja źródeł finansowania – pomożemy w identyfikacji źródeł finansowania dla projektów badawczo-rozwojowych oraz innowacyjnych pomysłów.

  2. Analiza szans na pozyskanie dotacji – przeprowadzimy analizę szans na pozyskanie dotacji na innowacje i zaproponujemy optymalne rozwiązania.

  3. Opracowanie wniosków – pomożemy w opracowaniu wniosków o dotacje na innowacje, zapewniając, że są one kompleksowe i odpowiadają wymaganiom instytucji finansujących.

  4. Wsparcie w procesie aplikacyjnym – pomożemy w procesie aplikacyjnym, aby zapewnić, że wniosek o dotacje na innowacje jest złożony w terminie i zgodny z wymaganiami instytucji finansujących.

  5. Wsparcie w prowadzeniu projektów – pomożemy w prowadzeniu projektów, które uzyskały dotacje na innowacje, aby zapewnić ich sukces i spełnienie oczekiwań instytucji finansujących.

 • Ulgi B+R

  Pomagamy w pozyskiwaniu ulg badawczo-rozwojowych. Nasz zespół ekspertów z wieloletnim doświadczeniem pomaga przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu ulg podatkowych na innowacje, badania i rozwój.

  Nasza oferta obejmuje:

  1. Identyfikacja ulg podatkowych – pomożemy w identyfikacji ulg podatkowych, które mogą być dostępne dla Twojego przedsiębiorstwa, zgodnie z przepisami polskiego prawa podatkowego.

  2. Analiza szans na uzyskanie ulg – przeprowadzimy analizę szans na uzyskanie ulg podatkowych i zaproponujemy optymalne rozwiązania.

  3. Wsparcie w opracowaniu dokumentacji – pomożemy w opracowaniu dokumentacji wymaganej do uzyskania ulg podatkowych, zapewniając, że jest ona kompleksowa i zgodna z wymaganiami polskiego prawa podatkowego.

  4. Wsparcie w procesie aplikacyjnym – pomożemy w procesie aplikacyjnym, aby zapewnić, że wniosek o ulgę jest złożony w terminie i zgodny z wymaganiami polskiego prawa podatkowego.

  5. Wsparcie w monitorowaniu i sprawozdawczości – pomożemy w monitorowaniu i sprawozdawczości, aby zapewnić, że przedsiębiorstwo spełnia wymagania polskiego prawa podatkowego w zakresie uzyskanych ulg podatkowych.