Likwidujemy białe plamy na internetowej mapie Polski

Program Polska Cyfrowa to główne źródło unijnych dotacji na budowę sieci szerokopasmowych w Polsce. Infrastruktura telekomunikacyjna umożliwiająca dostęp do szybkiego internetu powstaje na obszarach, na których bez wsparcia publicznego nie byłoby to możliwe. Efektem końcowym tych działań będzie pokrycie kraju bardzo szybkimi sieciami dostępowymi. Dzięki nowoczesnym łączom możliwe będzie świadczenie usług dostępu do internetu co najmniej 30 Mb/s dla gospodarstw domowych oraz co najmniej 100 Mb/s dla szkół. To jedno z najważniejszych przedsięwzięć współfinansowanych z programu Polska Cyfrowa.

Przyjęty model wdrażania sieci szerokopasmowych przyczynia się do zrównoważonego rozwoju kraju. Łączy w sobie realizację celów zarówno społecznych jak i komercyjnych” – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak. 

Szacujemy, że do szybkiego interentu zostanie podłączonych ok. 2 mln gospodarstw domowych, a do bardzo szybkiego internetu ok. 14 tys. szkół. Przyczyniamy się tym samym do wyrównania szans społeczeństwa, zwłaszcza na terenach wykluczonych cyfrowo. Znaczącym elementem przyjętego planu działania jest Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) gwarantująca bezpieczny i bardzo szybki internet w każdej szkole w Polsce. OSE to równy dostęp do wiedzy, rozwój nowych form kształcenia oraz wyrównanie szans najmłodszych obywateli w rozwoju i podnoszeniu ich kompetencji z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych. Idea projektu OSE została dostrzeżona i nagrodzona prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznaną przez Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

Założony model wdrażania sieci szerokopasmowych przyczynia się także do rozwoju gospodarczego.

Dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektów, szczególnie tych z sektora MŚP, to szansa rozwojowa na przełamanie barier inwestycyjnych uniemożliwiających ich ekspansję” – dodał wiceminister.

W szerszym kontekście rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej stanowi m.in. podstawę funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwoju przemysłu, czy bazę do działań innowacyjnych. Szybki internet sprzyja angażowaniu przedsiębiorstw w procesy rozwojowe, a także służy wspieraniu mobilności zawodowej. Wpływa na wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki, a także przyczynia się do tworzenia nowego modelu rozwoju gospodarczego dzięki bardziej efektywnemu wykorzystaniu kapitału ludzkiego.

Dostęp do szerokopasmowego internetu stanowi jeden z fundamentów rozwoju polskiej gospodarki, dlatego tak ważne są inwestycje związane z jego sprawnym wdrażaniem” – podsumował Adam Hamryszczak. 

Źródło:www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *