Nagrody 47. Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy przyznane

W czwartek, 12 grudnia, w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się uroczystość wręczenia nagród laureatom 47. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Dyplomy i nagrody laureatom wręczyli minister Marlena Maląg oraz wiceminister Stanisław Szwed.

CIOP

Konkurs jest organizowany corocznie od 1972 roku. Jest jedną z form promocji działań podejmowanych do eliminowania wypadków przy pracy i ryzyka powstawania chorób zawodowych. Jego celem jest wyróżnienie prac inspirujących do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy.

Organizatorem konkursu jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z innymi ministerstwami, urzędami kontroli, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi. Sekretariat konkursu jest prowadzony przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Maląg: będziemy podejmować działania dążące do stworzenia odpowiednich warunków pracy

Minister Marlena Maląg w swoim wystąpieniu podkreśliła, że zdając sobie sprawę z tego, ile czasu spędzamy w pracy, bardzo ważne jest, aby zapewnić pracownikom bezpieczne i godne warunki pracy. Przypomniała, że z samego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na sytuacje związane z wypadkami w pracy wypłacane są środki z rzędu łącznie ponad 5 mld zł. – To duże pieniądze, ale przede wszystkim pokazują, jak ważne jest, aby zastanowić się nad tym, w jakim kierunku powinno iść stwarzanie właściwych warunków do pracy – mówiła minister.

– Myślę, że wiele zostało już zrobione, za co pięknie dziękuję, ale są też przed nami inne, potężne wyzwania. I wszystkie te wyzwania będziemy jako parlamentarzyści podejmować i działać, aby miejsca pracy były bezpieczne i abyśmy stworzyli odpowiednie warunki dla Polek i Polaków – dodała minister Marlena Maląg.

W konkursie przyznawane były nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a także wyróżnienia dla zakładów pracy. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy. W tegorocznej edycji rozdano łącznie 11 nagród i 15 wyróżnień w trzech kategoriach: rozwiązania techniczne i technologiczne, przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne, prace naukowo-badawcze, w tym nagrodę Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kategorii prac naukowo-badawczych za opracowanie, które może być wykorzystywane w rolnictwie.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *