Stanowisko Ministerstwa Cyfryzacji w/s inicjatywy utworzenia chmury krajowej

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, z zadowoleniem przyjął informację o inicjatywie PKO Banku Polskiego i Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie utworzenia Chmury Krajowej.

Zdaniem szefa resortu cyfryzacji to przedsięwzięcie, które w naturalny sposób wypełnia istniejącą na rynku lukę, zarazem wpisując się w strategię cyfryzacji Polski.W opinii Marka Zagórskiego zaadresowanie tego problemu pozwoli na szybszy i bezpieczny rozwój usług chmurowych, z których będą mogli korzystać zarówno polscy przedsiębiorcy, jak i administracja publiczna. – Ministerstwo Cyfryzacji będzie z uwagą śledziło ewolucję tego projektu licząc, że jego pełne wdrożenie przyspieszy rozwój rodzimych firm i proces cyfryzacji kraju – zapewnił Marek Zagórski, szef resortu cyfryzacji.

W Ministerstwie Cyfryzacji funkcjonuje międzyresortowa grupa ds. Wspólnej Infrastruktury Informatycznej Państwa (WIIP). Jej celem jest wypracowanie modelu rozwiązania chmurowego, z którego będzie mogła korzystać administracja publiczna, a w dalszym etapie – jednostki samorządu terytorialnego i podmioty, których właścicielem jest Skarb Państwa. – Jesteśmy otwarci na dialog i już dziś zachęcam do współpracy z przedstawicielami grupy ds. WIIP – powiedział minister Zagórski.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *