Sprawdź nasze usługi

Najnowsze informacje

Internetowa szansa dla gmin

Polacy uwielbiają korzystać z internetu wszędzie tam, gdzie to możliwe. Dlatego zależy nam, aby przybywało miejsc z darmowym dostępem do […]

Spotkanie z uczestnikami Hackathon+ 2019

W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się spotkanie z drużynami, które w listopadzie wzięły udział w Hackathonie+, czyli dwudniowym […]


Internetowa szansa dla gmin

Polacy uwielbiają korzystać z internetu wszędzie tam, gdzie to możliwe. Dlatego zależy nam, aby przybywało miejsc z darmowym dostępem do […]


Nowe mechanizmy polityki rozwoju

Wzmocnienie zarządzania rozwojem Polski na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym to główny cel projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach […]


Cyfrowe priorytety Unii Europejskiej

Prace nad Kodeksem usług cyfrowych, czyli nowymi zasadami świadczenia usług cyfrowych na terenie Unii Europejskiej to przewodni temat posiedzenia Grupy […]