Audyt to proces oceny, czy system i związane z nim zasoby utrzymują integralność, czy dostarczają rzetelnych danych oraz czy przyczyniają się do efektywności organizacji. W ramach audytu prowadzi się czynności, które mają dostarczyć informacji na temat sprzętu komputerowego, jego oprogramowania oraz licencji i programów. Zapewnia, że firma działa na całkowicie legalnym oprogramowaniu, ale kontroluje również, czy sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem, a poufne informacje dostatecznie są zabezpieczone. Co więcej, pozwala on zoptymalizować zakupy i umożliwia administratorom szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie w sytuacjach awaryjnych.

W ramach audytu informatycznego oferujemy:

  • Audyt sprzętu i oprogramowania – sprawdza wszystkie jednostki robocze oraz jej podzespoły, zgodnie ze stanem zakupu. Wykrywa wszelkie niepożądane aplikacje, nie mające związku z wykonywaną pracą oraz obciążające procesory.
  • Audyt bezpieczeństwa – prowadzi do szczegółowej ekspertyzy i oceny obecnych zabezpieczeń, co umożliwia zaplanowanie ewentualnych modernizacji.
  • Audyt pracowników – ocenia wiedzą z zakresu używanego oprogramowania, struktury sieciowej, stosowanych zabezpieczeń, a także ewentualnych zagrożeń.

Korzyści jakie mamy dzięki audytom są różne. Aby firmy prosperowały prawidłowo, każdy przedsiębiorca powinien znać struktury w swojej firmie, pion oraz jego specjalizacje. Informacje, które podczas audytów są zdobywane pozwalają nam na poszerzenie horyzontów własnej działalności ale też jej rozwój o nowo poznane metody działania. Kolejne zalety audytu to możliwość sprawdzenia czy pracownicy posiadają odpowiednie umiejętności oraz zakresy obowiązków na danym stanowisku. Rozwój pracownika jest niezwykle ważny jeśli chodzi o końcowy efekt. Jego wiedza i zaangażowanie sprawa, że racjonalnie i profesjonalnie potrafi rozwiązać powierzone zadania. Podczas przeprowadzonych badań ważnym pytaniem jest „ Jaka jest motywacja Pana/Pani do pracy”.

Przypuszczam, że wiele odpowiedzi związanych jest z zarobkami. Inna motywacja jak np. wymarzona praca sprawia, że pracownicy motywują się osiągniętymi sukcesami w wymarzonej pracy. Dlatego tak ważne jest aby poszerzać swoją działalność, nadzorować jej pracę oraz osiągać większe wyniki w założonych wcześniej celach.

Dla odbiorców naszych usług przygotowaliśmy oferty stałej bądź okresowej umowy serwisowej. Umowa zapewnia m. in. gwarancję szybkiego serwisu w przypadku awarii, okresową i kontrolną konserwację sprzętu i oprogramowania. Zapewniamy również stałą opiekę nad bezpieczeństwem danych, okresową archiwizację danych oraz profilaktykę antywirusową.

Audyt


Najnowsze informacje