Bankowość tylko dla wybranych?

Może się wydawać, że w dobie intensywnego rozwoju technologicznego i zmian kulturowo-cywilizacyjnych, nic już nie jest niemożliwe dla człowieka. Okazuje się jednak, że codzienne problemy są dużo bardziej prozaiczne. Dla osób niepełnosprawnych czasem prawie niemożliwym jest skorzystanie z bankomatu czy załatwienie spraw w placówce baku. Na szczęście, nie wszędzie.

 

Wypowiedź: Halina Karpińska, Dyrektor w Departamencie Bankowości Elektronicznej Banku Millennium, Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady  Fundacji Widzialni, Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju

 

Fundacja Widzialni oraz Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych jest obecnie jedną z niewielu organizacji, walczących z wykluczeniem cyfrowym osób z niepełnosprawnością. Z jakimi problemami najczęściej muszą się mierzyć ludzie starsi, poruszający się o kulach, jeżdżący na wózkach czy ci z dysfunkcją wzroku? Według ekspertów przeszkód jest dosyć sporo, od barier fizycznych, takich jak śliska podłoga, czy wysokie stanowiska w oddziałach banku, swoją wielkością niedostosowane do możliwości niepełnosprawnych na wózku. Innym problemem są witryny internetowe. Szata graficzna stron, wielkość czcionek, jak również sposób napisania tekstu, zazwyczaj są zbyt skomplikowane dla starszego bądź mniej obytego z internetem klienta. Raport Dostępności 2018 pokazał, że połowa badanych przez nas stron internetowych jest niedostępna dla osób niepełnosprawnych. Co roku rejestrujemy te same błędy, które pojawiają się na stronach. Dotyczą one opisu elementów graficznych, linków, przycisków, elementów nawigacyjnych. To są wszystko elementy, które powodują, że osoby korzystające z aplikacji asystujących, takich jak programy powiększające, po prostu nie mogą z tych stron skorzystać – mówi przedstawiciel Fundacji Widzialni, Artur Marcinkowski.

Słowa te, potwierdzane są także przez samych przedstawicieli Rządu. Wiemy, że w obszarze dostępności usług cyfrowych dla osób z niepełnosprawnościami, jest jeszcze w Polsce wiele do zrobienia. Mamy przepisy prawne, które w niewystarczającym stopniu są dzisiaj egzekwowane. Dlatego program, który uruchomi Ministerstwo, program Dostępność + ma między innymi temu zapobiec – tłumaczy Piotr Krasuski, dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Internet – okno na świat dla niepełnosprawnych

Odpowiedzią na te problemy na być zorganizowany przez Fundację Widzialni Konkurs. Właśnie zakończona IX edycja konkursu “Strona Internetowa bez Barier”, miała na celu nie tylko zwrócenie uwagi na problem osób niepełnosprawnych czy starszych. Misją Fundacji było także zachęcenie firm i instytucji bankowych do pracy nad swoimi witrynami tak, aby były bardziej przystępne dla wszystkich użytkowników. Bariery cyfrowe są bardzo poważne, ponieważ w wielu wypadkach internet jest jedynym oknem na świat dla osób z niepełnosprawnościami. Dla osób niewidomych, głuchoniemych, załatwienie sprawy urzędowej mogłoby być dużo łatwiejsze jeżeli mogłyby to wykonać po prostu przez internet, będąc w domu przy własnym laptopie –dodaje Artur Marcinkowski.

Jakie instytucje są przyjazne niepełnosprawnym?

Tegorocznym zwycięzcą konkursu “Strona Internetowa bez Barier”,  okazał się Bank Millennium. Usuwanie barier cyfrowych, infrastrukturalnych i fizycznych w dostępie do usług finansowych jest ważnym elementem strategii biznesowej Banku Millennium na najbliższe lata. Zwycięstwo w konkursie „Strona bez barier” jest potwierdzeniem przez ekspertów, że skutecznie likwidujemy bariery cyfrowe i nasza strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników. Bankowość internetowa i aplikację są konstruowane tak, aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z nich przy użyciu czytników. Nawigując po stronie, klient może korzystać jedynie z klawiatury, bez konieczności używania myszy. Wprowadzamy także inne opcje, które powodują, że korzystanie z aplikacji jest dużo łatwiejsze, chociażby logowanie się odciskiem palca. W  ten sam sposób klienci mogą potwierdzać transakcje dokonywane w internecie – wyjaśnia Halina Karpińska, Dyrektor w Departamencie Bankowości Elektronicznej Banku Millennium.

Zwiększenie dostępności serwisów internetowych jest jednym z wielu działań umożliwiających korzystanie z usług banku wszystkim grupom klientów. Inne wprowadzone udogodnienia to m.in. dostosowanie bankomatów, obsługi telefonicznej oraz sposobu podpisywania umów do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu, zapewnienie osobom niepełnosprawnym ruchowo dostępu do większości placówek oraz wprowadzenie standardów obsługi osób niepełnosprawnych.

Źródło: newsrm.tv

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *