BIM w infrastrukturze

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju i Ministerstwem Infrastruktury chce sprawdzić zastosowanie technologii komputerowego modelowania inwestycji – Building Information Modeling (BIM). Przeprowadzono już dialog techniczny z wykonawcami, w trakcie którego pozyskano informacje na temat zaawansowania BIM na polskim rynku infrastrukturalnym. Kolejny etap to dialog techniczny z firmami świadczącymi usługi zarządzania kontraktem i pełniące nadzór inwestorski w dniach 23-24 kwietnia 2018 r. Termin zgłoszenia udziału upływa 12.04.2018 r. do godziny 13.00.

Building Information Modeling to innowacyjne podejście do inwestycji, w którym zarządza się informacją wykorzystując narzędzia informatyczne. Stają się one bazą gromadzenia danych na każdym etapie inwestycji: od projektu przez realizację po odbiór prac.

Przed ogłoszeniem przetargu na projekt i budowę obwodnicy GDDKiA zdecydowała sprawdzić, jakim potencjałem wiedzy i doświadczeniem w zakresie BIM, dysponuje rynek. W tym celu przeprowadzono już dialog techniczny z wykonawcami.

Kolejnym krokiem będzie pozyskanie informacji na temat zaawansowania BIM w firmach świadczącymi usługi zarządzania kontraktem i pełnienia nadzoru. Zdobyte informacje posłużą określeniu wymagań dotyczących BIM w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla realizacji projektu pilotażowego.

Projekt pilotażowy obejmuje realizację obwodnicy miasta Zator. Inwestycja połączy drogi krajowe nr 28 i nr 44 wyprowadzając ruch tranzytowy z centrum miasta.

Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać chęć udziału w dialogu do 12. 04. 2018 r. do godz. 13.00.

Szczegółowe informacje o dialogu dostępne są na stronie GDDKiA.

Źródło: ww.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *