Forum Ekonomiczne w Krynicy: po pierwsze cyberbezpieczeństwo

Spotkanie z ministrami państw Unii Europejskiej i gośćmi ze Stanów Zjednoczonych, dyskusje na temat cyberbezpieczeństwa, 5G i e-usług – to najkrótszy opis drugiego dnia aktywności ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego w polskim Davos.

Kolaż zdjęć przedstawiających aktywność Ministerstwa Cyfryzacji podczas drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy. Minister Marek Zagórski podczas panelu dyskusyjnego, w trakcie roboczego śniadania, na ekranie tv podczas wizyty w studio, z przedstawicielami grupy V4. Minister Wanda Buk w okienku kamery podczas wywiadu i w trakcie panelu. Dyrektor Robert Kośla moderujący jeden z paneli.

Środa na Forum Ekonomicznym w Krynicy to przede wszystkim inauguracja pierwszego w historii tego wydarzenia Forum Cyberbezpieczeństwa. Minister cyfryzacji Marek Zagórski zaczął ten dzień od spotkania z ministrami państw Unii Europejskiej odpowiedzialnymi za cyfryzację oraz gośćmi z USA.

Od rana o 5G

Dyskusja dotyczyła wyzwań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przy wprowadzaniu sieci piątej generacji.

– Podejście do cyberbezpieczeństwa sieci 5G powinno być skoordynowane w całej Unii Europejskiej. Mimo że same działania mogą się znacząco różnić, gdyż sytuacja wyjściowa poszczególnych krajów jest inna, poziom bezpieczeństwa powinien być maksymalnie wspólny na terenie całej UE – mówił minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Potrzebujemy partnerstwa opartego na solidarności i zaangażowaniu. Niezbędne jest współdziałanie w wymiarze europejskim i regionalnym. Dlatego przywiązujemy dużą wagę do wszelkich inicjatyw, które konsolidują wysiłki państw – dodał szef MC.

Pierwsze takie Forum

Zainaugurowane we środę – z inicjatywy m.in. Ministerstwa Cyfryzacji – dwudniowe Forum Cyberbezpieczeństwa to seria dyskusji i spotkań z udziałem ekspertów, praktyków i polityków zajmujących się tą tematyką.

– Cyberbezpieczeństwo to temat, który będzie coraz ważniejszy z każdym rokiem. W trakcie naszych dyskusji będziemy rozmawiać o tym, co zrobić, aby obywatele byli bardziej bezpieczni – powiedział podczas inauguracji Forum minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Szef MC wziął udział w m.in. panelu „Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla Europy”. Podczas dyskusji z przedstawicielami krajów unijnych i USA podkreślał, że w rozwoju nowych technologii najważniejszy powinien być człowiek. Marek Zagórski wskazał także wyzwania stojące przed Polską i innymi krajami.

– To budowa systemów instytucjonalnego, szybkiego ostrzegania, ale i budowanie świadomości użytkowników – powiedział szef MC.

Kolejne dyskusje, w których uczestniczył dotyczyły m.in. sojuszy technologicznych i e-administracji.

– Polacy nabierają zaufania do usług e-administracji. Wchodzą w tym zakresie na coraz wyższy poziom. Jest nim profil zaufany, z którego obecnie korzysta już ponad 4,2 miliona Polaków – powiedział Marek Zagórski w trakcie panelu „Obywatel w e-państwie – jak profesjonalnie budować e-administrację”. – Cyfrowa obsługa obywateli jest równie ważna co papierowa, a może i – z uwagi na wygodę – ważniejsza – dodał minister cyfryzacji.

W trakcie dyskusji na ten temat szef MC przypomniał, że w zakresie budowy chmury krajowej Ministerstwo Cyfryzacji silnie współpracuje z przedstawicielami biznesu. Efektem tej współpracy jest m.in. uchwała Rady Ministrów o Wspólnej Infrastrukturze Informatycznej Państwa.

Potrzebna świadomość

Kolejne środowe spotkanie z udziałem ministra cyfryzacji to dyskusja „Budowanie sieci komórkowej piątej generacji wyzwaniem cywilizacyjnym dla Polski u progu trzeciej dekady XXI wieku”.

– W ostatnim czasie wprowadziliśmy szereg zmian w przepisach, ułatwiając budowę sieci 5G. Likwidujemy bariery, koncentrując się przy tym na obniżeniu kosztów infrastruktury – przypomniał minister Marek Zagórski. Ponownie przy tym podkreślił, że w dyskusjach na temat 5G powinny dominować kwestie bezpieczeństwa.

– Wpływ sieci piątej generacji na gospodarkę będzie praktycznie taki sam jaki ma zaopatrzenie gospodarki w energię – powiedział szef MC. – Mamy ambicję, aby pierwsze polskie miasto podłączyć do 5G pod koniec przyszłego roku. O tym, jakie to będzie miasto decydować będą operatorzy biorąc pod uwagę m.in. popyt na taką usługę – dodał.

„Cyberbezpieczeństwo przemysłu i infrastruktury krytycznej – czy jesteśmy przygotowani?” – to temat kolejnej dyskusji z udziałem ministra Marka Zagórskiego. W jej trakcie szef MC kolejny raz przypomniał o kluczowym znaczeniu podnoszenia świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa.

– Obecnie w Unii Europejskiej średni czas reakcji na incydent to aż 120 dni. To najlepszy dowód na to, że potrzebujemy ponadnarodowego, ogólnoeuropejskiego programu w tym zakresie – powiedział.

Cyfrowa ofensywa

Na marginesie obrad Forum Cyberbezpieczeństwa minister cyfryzacji spotkał się także z przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej. Rozmowa dotyczyła współpracy w kwestiach bezpieczeństwa cyfrowego.              

W Krynicy obecna jest również wiceminister cyfryzacji Wanda Buk, która w środę wzięła udział m.in. w dyskusjach dotyczących sieci 5G oraz informatyzacji systemu ochrony zdrowia.

– W społeczeństwie jest ogromna potrzeba cyfryzacji ochrony zdrowia. Staramy się wyjść tym potrzebom naprzeciw. Już dziś, dzięki profilowi zaufanemu możemy korzystać z m.in. Internetowego Konta Pacjenta – mówiła wiceszefowa MC.

Robert Kośla – dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa (DC) w Ministerstwie Cyfryzacji moderował natomiast dyskusję o wpływie Aktu o cyberbezpieczeństwie na gospodarki państw Unii Europejskiej.

– Akt o Cyberbezpieczeństwie to jeden z kluczowych dokumentów przyjętych w ostatnim czasie w Unii Europejskiej. Pozwoli wprowadzić jednolite standardy dotyczące certyfikacji produktów i usług cyfrowych w skali całej Wspólnoty – mówił dyrektor DC. – Dzięki temu nasi dostawcy i producenci będą uznawani w Europie bez dodatkowej weryfikacji. To także sygnał dla odbiorców, że dana usługa czy produkt spełniają wysokie normy – dodał Robert Kośla.

Uczestnikiem dyskusji była też Elżbieta Andrukiewicz z Instytutu Łączności.

W czwartek – ostatniego dnia Forum Ekonomicznego w Krynicy, który będzie jednocześnie drugim dniem Forum Cyberbezpieczeństwa, eksperci będą m.in. próbowali odpowiedzieć na pytanie „Czy Europa obroni się przed dezinformacją w cyberprzestrzeni?”. Inny panel dotyczyć będzie cyberrewolucji w kontekście przemysłu 4.0 i związanych z tym wyzwań dla sektora publicznego i prywatnego.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *