Rozmowy z Komisarz Gabriel o nadchodzących projektach Strategii Jednolitego Rynku Cyfrowego

W dniach 26-27 lutego br. Minister Krzysztof Szubert, sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, Pełnomocnik Rządu ds. Jednolitego Rynku Cyfrowego odbył dwudniową wizytę w Brukseli podczas której spotkał się z Mariyą Gabriel Komisarz ds. Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego. Rozmowy dotyczyły najnowszych projektów wdrażających strategię na rzecz budowy Jednolitego Rynku Cyfrowego – platform internetowych, sztucznej inteligencji oraz technologii łańcucha bloków (blockchain). Minister Szubert wygłosił również przemówienie otwierające Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2018.

Na wiosnę zapowiadane są kolejne inicjatywy Komisji Europejskiej realizujące strategię utworzenia jednolitego rynku cyfrowego w Unii Europejskiej. Mają dotyczyć m.in. platform internetowych – stosowanych przez nie praktyk handlowych w relacjach B2B oraz wypracowania mechanizmów i rozwiązań mających zwiększyć skuteczność usuwaniu nielegalnych treści w Internecie. Komisja planuje również walkę ze zjawiskiem dezinformacji tzw. „fake news”. W styczniu br. powołana została grupa wysokiego szczebla złożona z ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy etc.,  której zadaniem jest wypracowanie rekomendacji jak przeciwdziałać informacjom z serii „fake news”. Z kolei 1 lutego br. KE uruchomiła Unijne Obserwatorium i Forum ds. Łańcucha Bloków. Celem Obserwatorium jest eksponowanie najważniejszych postępów w dziedzinie blockchain, gromadzenie wiedzy fachowej, wspieranie europejskich podmiotów oraz zwiększanie współpracy UE z zainteresowanymi stronami działającymi w tym obszarze. Obecnie toczą się również prace nad możliwym zastosowaniem sztucznej inteligencji w UE.

Podczas spotkania z Panią Komisarz Gabriel, Minister Szubert wyraził swoje poparcie dla nowych inicjatyw Komisji Europejskiej.  Niemniej w odniesieniu do możliwej regulacji działania platform internetowych Minister wyraził przekonanie, że należy interweniować tam, gdzie widać zawodność rynku i gdzie istniejące środki nie są wystarczające żeby przeciwdziałać zaobserwowanym problemom. Decydując się na zwalczanie dezinformacji („fake news”) zalecił Komisji ostrożność i  przestrzegał przed nadmierną ingerencją w prawo do swobodnej wypowiedzi.  Jednocześnie, Minister Szubert wyraził gotowość włączenia się w prace nad wykorzystaniem rozwiązań sztucznej inteligencji i technologii łańcucha bloków.

Spotkanie z Komisarz Gabriel zostało poprzedzone udziałem Ministra Szuberta w brukselskiej edycji Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC – debata liderów. CYBERSEC jest cyklicznym wydarzeniem Instytutu Kościuszki, poświęconym strategicznym zagadnieniom cyberbezpieczeństwa. Zazwyczaj konferencja organizowana jest w Krakowie, ale zdecydowano o rozszerzeniu formuły poza granice Polski. Podczas konferencji w Brukseli dyskusja skupiła się na kwestiach związanych ze zdolnością do cyber-obrony w obliczu narastających zagrożeń wynikających z funkcjonowania współczesnych państw w cyberprzestrzeni, a także rolą sektora prywatnego w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele państw członkowskich, instytucji UE (m.in. Komisarz ds. unii bezpieczeństwa Julian King), NATO oraz środowisko biznesu. Otwierając debatę Minister Krzysztof Szubert zwrócił uwagę na wielowątkowość zjawiska jakim jest cyberbezpieczeństwo i na jego bliski związek z najnowszymi technologiami takimi jak np. samochody autonomiczne czy sztuczna inteligencja. Podkreślił, że skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni wymaga bliskiej współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów zarówno tych publicznych jak i prywatnych, a także koordynacji działań na wielu płaszczyznach – krajowych, europejskich, a także globalnych.

Minister Krzysztof Szubert i Mariya Gabriel Komisarz ds. Gospodarki i Społeczeństwa Cyfrowego

 

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *