Brama do cyfrowych usług systemu ochrony zdrowia

Informatyzacja ochrony zdrowia w Polsce jest jednym z pięciu filarów „pakietu Szumowskiego”. 19.03.2018r. Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński opowiedział o tym, co udało się już osiągnąć w tej dziedzinie. W Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformował o skierowanej właśnie do konsultacji ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i pilotażu e-recepty.

 

Ustawa o Internetowym Koncie Pacjenta w konsultacjach

Do konsultacji publicznych trafił dzisiaj projekt ustawy o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP).

W IKP pacjenci będą mieli w przyszłości dostęp do historii leczenia, elektronicznej dokumentacji medycznej oraz informacji o zrealizowanych usługach medycznych od momentu założenia konta. „To będzie miejsce w którym pacjent będzie mógł skorzystać z e-usług w systemie ochrony zdrowia” – poinformował wiceminister Janusz Cieszyński. – „Dzięki niej pacjenci będą mieli dostęp do informacji o wystawionych receptach i udzielonych świadczeniach. Wierzę, że większa transparentność jest niezbędna by prowadzić debatę o systemie ochrony zdrowia na równych warunkach”. Przepisy ustawy o IKP umożliwią także pielęgniarkom i położnym wystawianie recepty nie tylko po osobistym badaniu pacjenta, lecz także po badaniu za pośrednictwem internetu.

Internetowe Konto Pacjenta będzie powiązane ze Zintegrowanym Informatorem Pacjenta (ZIP), który funkcjonuje z dużym pozwodzeniem. Dzięki współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia dane dostępne obecnie w ZIP będą także widoczne w IKP, a posiadacz konta w jednym z serwisów będzie mógł bez dodatkowego logowania się skorzystać z drugiego. „Wykorzystamy bezcenne doświadczenia Funduszu zdobyte podczas  prowadzenia ZIP, a ponad 1,5 miliona jego użytkowników będzie mogło od razu skorzystać także z IKP” – powiedział wiceminister Cieszyński.

Projekt ustawy przewiduje także możliwość zamieszczenia w dokumentacji medycznej informacji o koszcie leczenia pacjenta.

 

Pilotaż e-recepty w Siedlcach i Skierniewicach

Wiceminister przypomniał, że od lutego w Siedlcach i Skierniewicach trwa pilotaż e-recepty. W tej chwili testowane jest oprogramowanie (sprawdzana jest poprawność działania oraz przyjętych procedur organizacyjnych). Wprowadzenie e-recepty będzie dużym ułatwieniem dla pacjentów i lekarzy. W ten sposób wystawionej recepty pacjenci nie zgubią, nie zniszczą. Zniknie też problem nieczytelnie wypisanych recept czy braku podpisu lekarza bądź pieczątki. Korzyścią dla pacjenta będzie także możliwość wykupienia części preparatów w jednej aptece, a pozostałych w innej, gdy np. w tej pobliskiej nie będzie wszystkich przepisanych na recepcie.

Będziemy mogli także dbać o zdrowie naszych bliskich i upoważnić ich do wglądu w historię wypisanych im recept. To rozwiązanie skierowane przede wszystkim do osób starszych, które mają być jednymi z największych beneficjentów elektronizacji systemu ochrony zdrowia.

 

„Zainteresowanie pilotażem było tak duże, że zgodziliśmy się na zwiększenie liczby aptek biorących w nim udział” – poinformował wiceminister.

Pierwsza grupa 200 pacjentów, dla której będą wystawiane e-recepty, zostanie włączona do pilotażu na początku maja. Wtedy zostanie też udostępnione Internetowe Konto Pacjenta.

„Zależy nam by pilotaż e-recepty był wprowadzony stopniowo. Kiedy tylko będziemy gotowi, rozszerzymy zakres jego funkcjonowania na kolejne miejscowości” – zapewnił wiceminister Cieszyński.

 

Szpitale i przychodnie, w których pacjenci będą mogli otrzymać  e-Recepty:

  • Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o. o.,
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach,
  • Centrum Medyczno-Diagnostyczne Sp. z o.o. w Siedlcach
    (siedziby przy: ul. Niedziałka 14, ul. Kleeberga 2, ul. Romanówka 19),
  • Zespół Lekarzy Specjalistów Medica w Siedlcach,
  • Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach
  • NZOZ JUDYTA Sp. z o. o. w Skierniewicach
    (siedziby przy: ul. Reymonta 16, ul. Orkana 6).

Zgodnie z ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowia e-receptę będzie można zrealizować w każdej aptece już  od końca tego roku, a od 1 stycznia 2020 r. cały obieg recept będzie funkcjonował wyłącznie elektronicznie.

 

Projectathon

19.03.2018r rozpoczął się Projectathon, w którym z udziałem 7 producentów oprogramowania gabinetowego oraz aptecznego sprawdzana jest poprawność komunikacji systemów w całym procesie obsługi – od zapisu po realizację e-Recepty. Dzięki przeprowadzeniu testów systemów  jeszcze przed wystawieniem e-usługi dla realnych użytkowników  możemy  zidentyfikować i wyeliminować ewentualne błędy. Jest to bardzo ważne dla bezpieczeństwa pacjentów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *