Cyfryzacja polskich szkół z prestiżową, międzynarodową nagrodą

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, czyli szybkiego internetu dla szkół, został nagrodzony prestiżową nagrodą WSIS Prizes 2018, przyznawaną przez agendę ONZ – Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ITU).

20 marca 2018 r. w Genewie odbył się finał międzynarodowego konkursu World Information Summit on the Information Society (WSIS). Plebiscyt rozstrzygnięto w 18 kategoriach. Ogólnopolska Sieć Edukacyjna autorstwa Ministerstwa Cyfryzacji zwyciężyła w grupie projektów „Action Line C1” (pt. „The role of public governance authorities and all stakeholders in the promotion of ICTs for development”), zdobywając prestiżową nagrodę WSIS Prizes 2018. W finale konkurowała z czterema innymi projektami – z Chin, Meksyku i Indonezji (z tego kraju do kategorii C1 zakwalifikowały się dwa projekty).

– Światowi eksperci docenili nasz pomysł na cyfrową rewolucję w edukacji. Projekt OSE przyniesie prawdziwą, cywilizacyjną zmianę, która wyrówna oświatowe szanse uczniów w całej Polsce – mówi Marek Zagórski, wiceminister cyfryzacji. – Szerokopasmowy internet o przepustowości co najmniej 100 Mb/s zapewni uczniom dostęp do takich samych edukacyjnych materiałów cyfrowych, ale także nowoczesnych metod nauczania. Niezależnie od wielkości, czy też położenia miejscowości, w której znajduje się szkoła – dodaje Zagórski. Wiceminister cyfryzacji uzupełnia, że darmowy i bezpieczny internet trafi do każdej szkoły w kraju. Jeszcze w tym roku sieć swoim zasięgiem obejmie niemal wszystkie szkoły w sześciu województwach: lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, warmińsko-mazurskim, świętokrzyskim, podlaskim.

– To ogromne wyróżnienie i docenienie już wykonanej pracy: od idei powstałej na początku 2016 roku, wypracowania spójnej i realnej koncepcji aż do wejścia w etap bezpośredniej realizacji. Szczególnie cenię sobie fakt, że nasz awans do finału konkursu zawdzięczamy przede wszystkim internautom z całego świata, którzy brali udział w głosowaniu. Nagroda ma więc szczególny, globalny i społeczny, wymiar – podkreśla dyrektor NASK Wojciech Kamieniecki.

Cyfryzacja w całej Polsce

Z założeń ustawy o OSE wynika, że w 2018 roku podłączenie powinno uzyskać 1,5 tysiąca lokalizacji (czyli szkół lub grup szkół zlokalizowanych w jednym miejscu). Ze względu jednak na fakt, że w 2019 roku planowane jest podłączenie ponad 12 tys. miejsc, to ogłoszony przez NASK pierwszy przetarg na łącza dla szkół obejmuje 4,7 tys. lokalizacji, co pozwoli na realizację podłączeń także w pierwszych miesiącach 2019 roku . Docelowo, do 2020 roku, do OSE będą podłączone wszystkie szkoły, czyli blisko 19,5 tysięcy punktów adresowych. Będzie to możliwe dzięki projektom realizowanym przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i nadzorowanym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, które odpowiada za przeprowadzanie konkursów w ramach I osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Operatorem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej został NASK Państwowy Instytut Badawczy. Jest on odpowiedzialny za uruchomienie sieci oraz jej utrzymanie. NASK poza dostarczeniem szkołom usług dostępu do internetu zapewni także system bezpieczeństwa oraz treści edukacyjne, pomocne w kształceniu umiejętności cyfrowych. Koszty uruchomienia OSE oszacowano na blisko 500 mln zł – środki te zostaną pozyskane z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jej funkcjonowanie, w tym zakup usług od operatorów telekomunikacyjnych w celu świadczenia szkołom bezpłatnego dostępu do internetu, to szacunkowo wydatek rzędu ponad 1,3 mld zł. Projekt – dzięki staraniom Ministerstwa Edukacji Narodowej – w perspektywie 10 lat ma zapewnione sfinansowane z budżetu państwa (od 2022 roku to kwota ok. 164 mln zł rocznie).

Dostęp do internetu to tylko jeden z elementów cyfryzacji w szkolnictwie. Za sprawą ogłoszonego przez ministerstwo edukacji rządowego programu „Aktywna Tablica” prowadzone są działania, które mają na celu wymianę przestarzałego sprzętu w placówkach oświatowych na nowy. Szkoły podstawowe (publiczne i prywatne) zostaną wyposażone m.in. w interaktywne tablice, monitory dotykowe, projektory czy głośniki. Na ten cel przeznaczono blisko 280 mln zł. Do tej pory wsparcie finansowe otrzymało już ponad 5,6 tys. szkół. W sumie do 2019 roku wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne będzie ponad 15,5 tys. szkół w Polsce i za granicą.

  • Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej prowadzony jest przez Ministerstwo Cyfryzacji i NASK we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Centrum Projektów Polska Cyfrowa i Urzędem Komunikacji Elektronicznej.
  • WSIS jest największym na świecie, dorocznym szczytem poświęconym budowaniu społeczeństwa informacyjnego, podczas którego w trybie konkursowym wybierane są najlepsze projekty technologiczno-cyfryzacyjne z całego świata.

Więcej o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej i WSIS Prizes

Szkoły z sześciu województw otrzymają dostęp do szybkiego Internetu
WSIS Prizes 2018
Strona Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *