Coraz więcej firm korzysta z elastycznych form czasu pracy

W województwach śląskim, wielkopolskim i dolnośląskim pracodawcy najchętniej wprowadzają w swoich firmach elastyczny czas pracy. W sumie już 2 366 firm i instytucji zdecydowało się w Polsce na tę formę organizacji systemu pracy.

 

Z najświeższych danych Państwowej Inspekcji Pracy wynika, że w okresie od 23 sierpnia 2015 do 24 kwietnia br. elastyczny czas pracy wprowadziło już 2 366 pracodawców. Prawie połowa z nich to duże i bardzo duże przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249  osób (753) i od 250 pracowników (420). Wśród średnich firm, zatrudniających od 10 do 49 pracowników wskaźnik ten wyniósł 620 osób, natomiast dla najmniejszych, zatrudniających max. 9 osób – 573.

 

Najchętniej z elastycznego czasu pracy korzystają przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem przemysłowym (885), handlem i naprawami (366) oraz budownictwem (223 firm.

 

 

Firmy mogą uelastyczniać czas pracy od sierpnia 2013 roku. Według danych z okręgowych inspektoratów pracy najwięcej firm wprowadziło nowe przepisy w województwie śląskim (332 firm), wielkopolskim (313) i dolnośląskim (201).

 

 

W ramach elastycznej organizacji czasu pracy pracodawcy mogą skorzystać z kilku rozwiązań, jakie proponuje Kodeks Pracy:

 

  • Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może wprowadzić dla niego skrócony tydzień pracy. W tym systemie praca odbywa się przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca
  • Wniosek pracownika może także dotyczyć  pracy wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy nie powinno także trwać jednak więcej niż 12 godzin, w okresie rozliczeniowym maks. 1 miesiąca .
  • Pracownik może także korzystać z ruchomego czasu pracy, polegającego na określeniu różnych godzin rozpoczynania pracy w dniach roboczych, albo na określeniu przedziału czasu, w którym pracownik samodzielnie decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy. Ułatwia to pracownikom godzenie życia rodzinnego z pracą.
  • Kodeks pracy przewiduje także możliwość zatrudniania pracowników w ramach telepracy.
  • Według danych Eurostatu odsetek osób pracujących zazwyczaj w domu w UE jest niski i wynosi 4,7% W Polsce odsetek ten jest porównywalny – 5,3%. Zarówno w Polsce jak i średnio w krajach UE 85% pracowników nigdy nie pracuje w domu.

źródło: mpips.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *