Rusza nabór wniosków na dotacje dla organizacji przedsiębiorców w 2018 r.

Od 21 maja do 18 czerwca 2018 r. można składać wnioski o dotację na działania zwiększające konkurencyjność i innowacyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.
Celem projektu „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” jest zapewnienie silniejszej reprezentacji interesów polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorców na forum międzynarodowym oraz upowszechnianie polskich osiągnięć za granicą i wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oczekuje, że działania te przyczynią się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki oraz jej proeksportowego charakteru.
Z projektu udzielone zostaną – organizacjom zrzeszającym polskich przedsiębiorców – dotacje na częściowe opłacenie składek członkowskich wynikających z przynależności do organizacji międzynarodowych. Beneficjenci zobowiązani będą do złożenia sprawozdań końcowych zawierających rozliczenie finansowe otrzymanych dotacji oraz informacje o podjętych działaniach i rezultatach tych działań w 2018 r. W ramach promocji działań organizacji przedsiębiorców na rzecz swoich członków, części merytoryczne składanych sprawozdań, zostaną upublicznione na stronie MPiT.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotowego projektu realizowanego w 2018 roku znajdziesz „tutaj”.

 

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *