Dotacje na innowacje znów dostępne w Polsce Wschodniej

Przedsiębiorcy z Polski Wschodniej otrzymują kolejną szansę na rozwój. Uruchomiono dodatkowy konkurs na wdrażanie innowacji produktowych (działanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Polska Wschodnia). Na firmy czeka 150 mln złotych, w tym 100 mln zł dedykowane przedsiębiorcom inwestującym w miastach średnich makroregionu.

Działanie 1.3.1. to najpopularniejsze dotacje wśród małych i średnich przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie w Programie Polska Wschodnia. Zawarli oni umowy na projekty o łącznej wartości blisko 780 mln zł, z czego ponad 400 mln zł stanowi wkład EFRR. Tym samym budżet działania został wykorzystany w 100 proc. Dzisiejsze uruchomienie konkursu w działaniu 1.3.1 jest odpowiedzią Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na tak duże zainteresowanie przedsiębiorców dotacjami na wdrażanie innowacji produktowych.

Innowacje produktowe mogą dotyczyć różnych branż. Dowodem na to, są firmy, które do tej pory skorzystały z dofinansowania. Spółka Yasa Motors Poland z Mielca dzięki dotacji opracowała konstrukcję i wprowadziła do seryjnej produkcji nowy zawór hydrauliczny, wykorzystywany w samolotach – dużo trwalszy, lżejszy i mniejszy od dostępnych dotychczas na rynku. Firma Plastimet z Ełku wprowadziła do swojej produkcji okno “Plastimet Click-On”, w którym wykorzystano innowacyjny, energooszczędny system profili okiennych PVC. Producent mebli z Zamościa – firma Masket, dzięki dofinansowaniu wybudował zakład, w którym rozpoczął produkcję nowej linii mebli z nowatorskim systemem podsufitowego montażu. Dzięki niemu można bezpiecznie montować ciężkie meble do sufitu zamiast do ściany.

Popularność tego działania wśród małych i średnich firm z Polski Wschodniej świadczy o tym, że nie boją się one sięgać po innowacje produktowe szukając szansy na rozwój działalności. To także dowód na umiejętność tworzenia bardziej zaawansowanych produktów dzięki wykorzystaniu wyników B+R, bez względu na lokalizację, wielkość firmy czy branżę, w której działa – wyjaśnia Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w ministerstwie inwestycji i rozwoju.

Dla miast średnich

O dotacje mogą starać się firmy z całej Polski, o ile zrealizują inwestycję na terenie makroregionu Polski Wschodniej. Szczególną preferencję uzyskują MŚP spoza stolic województw Polski Wschodniej, tj. 57 miast średnich i 124 gmin zlokalizowanych w ich bezpośrednim sąsiedztwie, gdyż to im dedykowana jest duża część budżetu ogłoszonego konkursu – 100 mln zł. Do tej pory była to bardzo aktywna i skuteczna grupa beneficjentów – podpisali prawie 95 proc. umów o dofinansowanie w działaniu 1.3.1., o łącznej wartości dotacji z EFRR około 377 mln zł.

Wyodrębnienie w obecnym konkursie dodatkowego budżetu dla firm inwestujących w aglomeracjach średnich miast Polski Wschodniej stwarza nowe szanse rozwoju dla obszarów, które szczególnie borykają się z problemami społeczno-gospodarczymi. Liczymy, że i w tym rozdaniu MŚP z tych terenów nie zawiodą – podkreśla wiceminister inwestycji i rozwoju.

Innowacje produktowe

Pozyskane środki – do 7 mln zł pojedynczej dotacji, firma może przeznaczyć na każdy z etapów inwestycji związanej z wdrażaniem innowacji, zaczynając od prac przygotowawczych (np. analiza rynku) przez nabycie wartości materialnych i prawnych (np. patentów, czy licencji) po samo wdrożenie (np. zakup potrzebnych maszyn). Przedsiębiorstwo nie musi również samodzielnie przeprowadzać prac badawczo-rozwojowych, niezbędnych do wprowadzenia innowacji (B+R) – może nabyć ich wyniki.

Aby wziąć udział w konkursie o dotację firma musi wchodzić w skład grupy co najmniej pięciu współpracujących ze sobą przedsiębiorstw. Powiązanie to musi mieć charakter ponadregionalny, tzn. musi obejmować przynajmniej dwa województwa, w tym przynajmniej jedno z Polski Wschodniej.

Łatwiej o środki

Ułatwieniem dla firm w staraniu się o dotację na wdrożenie innowacji produktowej jest zmiana w procesie oceny wniosku konkursowego. Jeśli złożony wniosek będzie niekompletny, wymagający zmiany lub przeredagowania treści, nie zostanie odrzucony. Przedsiębiorca będzie miał szansę poprawić go jeszcze w trakcie procesu oceniania przez komisję konkursową. Komisja wskaże miejsca i zakres wniosku wymagające poprawek.

Nabór wniosków prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji, zdobywanie zagranicznych rynków, tworzenie produktów sieciowych, wykorzystanie wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Budżet programu to 2 mld euro.

Zobacz również

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *