Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r. – komentarz MPiT

Wg opublikowanych 30.10.2019r. danych GUS, w 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6%. Oznacza to historycznie najwyższą roczną dynamikę tych nakładów. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. stanowił 1,03%).

Analizy gospodarcze

Wśród sektorów wykonawczych najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 17,0 mld zł. Nakłady przedsiębiorstw na działalność B+R (BERD) stanowiły 66,1% nakładów wewnętrznych ogółem na działalność B+R. Drugim pod względem wielkości nakładów sektorem jest szkolnictwo wyższe (31,7%). Sektor rządowy oraz sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych mają znaczenie marginalne (2,2%). Warto odnotować, że w porównaniu z poprzednim rokiem w 2018 r. nastąpił wzrost nakładów na działalność B+R dla wszystkich sektorów wykonawczych, przy czym największy odnotowano w sektorze przedsiębiorstw (wzrost o 27,7% w stosunku do 2017 r.).
Korzystne zmiany w zakresie działalności B+R widać również na przykładzie innych wskaźników. W 2018 r. w ten rodzaj działalności zaangażowanych było 266 283 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do 2017 r. o 11,3%. Rzeczywiste zaangażowanie personelu B+R w prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe wyniosło zaś 161 993,1 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) i wzrosło w skali roku o 12,4%.


Komentarz minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz

Choć pod względem GERD i BERD w relacji do PKB Polska odstaje in minus od średniej unijnej, systematycznie nadrabiamy ten dystans. Przedsiębiorcy coraz bardziej dostrzegają potrzebę inwestowania w prace badawcze i rozwojowe oraz korzyści płynące z tego tytułu. Wyniki zaprezentowane przez GUS można również odczytać jako dowód pozytywnego odbioru dotychczasowych zmian w prawie, które ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej.
MPiT intensywnie wspiera taką działalność. W ostatnich dniach wyłoniliśmy Huby Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), których zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców w cyfrowej transformacji. Działalność hubów wystartuje jeszcze w 2019 r., a program będzie realizowany do 2021 roku.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *