Mniej kryteriów, szybsza ocena – skorzystaj z dofinansowania projektu IT w ramach inicjatywy „Fast track”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na dofinansowanie projektów w działaniu „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w uproszczonej procedurze „Fast track”. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 28 września 2018 r.

Czym jest „Fast track”?

„Fast track” to szybka ścieżka umożliwiająca uzyskanie dofinansowania na realizację projektów IT, wdrażających nowe usługi elektroniczne dla obywateli i przedsiębiorców.

Łatwiej o środki

W procedurze „Fast track” wniosek o dofinansowanie będzie równocześnie opisem założeń projektów informatycznych, składanym do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji. W standardowej procedurze są to dwa odrębne dokumenty. Dzięki temu „Fast track” zmniejszy znacząco nakład pracy i czas potrzebny do przygotowania dokumentacji, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo i przejrzystość pełnej procedury konkursowej.

Jak działa „Fast track”?

Wartość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść maksymalnie 5 milionów złotych i może objąć nawet sto procent jego kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota środków, przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 milionów złotych. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest wszczęcie wszystkich kluczowych zamówień publicznych niezbędnych do uruchomienia usługi. Wymagana jest też pełna gotowość legislacyjna projektu – działanie usługi elektronicznej musi być już uregulowane prawem. Sam projekt nie może trwać dłużej niż 24 miesiące. Nie można go też realizować w partnerstwie.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o uzyskanie dotacji będzie prowadzony w trybie ciągłym i potrwa od 28 września 2018 do 31 lipca 2019 roku. Do konkursu wnioskodawcy mogą zatem przystępować w dowolnym momencie, gdy ich projekt będzie odpowiednio zaawansowany i zostanie przygotowana wymagana dokumentacja.

Gdzie możesz dowiedzieć się więcej o konkursie”?

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej CPPC.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *