Firmy rozkwitają na wiosnę za sprawą Funduszy Unijnych

W kwietniu na małe i średnie firmy czeka w sumie 57 nowych konkursów. Ciekawe propozycje na rozwój, wzmocnienie pozycji rynkowej czy rozwinięcie skrzydeł na rynkach zagranicznych są na wyciągnięcie ręki. Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać też m.in. na: badania, innowacje, efektywność energetyczną oraz rozwój firmy. Oferta obejmuje 31 naborów z programów ogólnopolskich, 77 z programów regionalnych i 5 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Sprawdź kwietniowe konkursy i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Oferta obejmuje  31 naborów z programów ogólnopolskich, 77 z programów regionalnych i  5 z programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Sprawdź kwietniowe konkursy i odkryj nowe możliwości rozwoju!

Przedsiębiorcy

Jeszcze do 8 maja 2019 roku, przedsiębiorcy  z mniejszych  miast mogą starać się o uzyskanie dotacji na  wdrożenie procesów technologicznych i wprowadzenie innowacyjnych produktów na rynek, powstałych w oparciu o wyniki prac badawczo – rozwojowych. W pakiecie dla średnich miast na firmy czeka aż 550 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów,
 • zakup nieruchomości,
 • roboty budowlane,
 • budowę nowej linii produkcyjnej oraz hal,
 • nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how, praw własności intelektualnej,
 • eksperymentalne prace rozwojowe,
 • usługi doradcze.

Całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie od 1 000 000 zł do 50 000 000 euro.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie serwisu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

W kwietniu na mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorców czekają trzy nowe konkursy z zastosowaniem procedury tzw. „szybkiej ścieżki”, czyli konkursy z przyspieszoną oceną wniosków.  

O środki unijne mogą ubiegać się przedsiębiorcy, konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Liderem musi być zawsze przedsiębiorstwo.

Przedsiębiorcy mogą pozyskać pieniądze unijne na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo same eksperymentalne prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano prac rozwojowych, nie może uzyskać dotacji. Elementem projektu mogą być również prace przedwdrożeniowe. 

Oferta obejmuje:

 • konkurs na projekty, które realizują Program Dostępność Plus;
 • konkurs dla firm, które wyróżniono certyfikatem „Seal of Excellence” – projekty, które już wcześniej doceniono, ale nie przyznano im finansowania. Przedsiębiorstwa nie przejdą ponownej oceny, ale będą musiały spełnić określone wymogi;
 • konkurs na projekty realizowane we wszystkich województwach poza mazowiecki.

Więcej informacji na temat konkursów można znaleźć na:

Centrum badawczo-rozwojowe może powstać również w twojej firmie. Do końca kwietnia trwa konkurs, dzięki któremu możesz pozyskać środki unijne na ten cel.

Dotację możesz przeznaczyć na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Chodzi o tworzenie innowacyjnych produktów i usług. Dofinansujesz m.in. koszty wiedzy technicznej, doradztwa, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Więcej szczegółów na temat naboru można znaleźć na stronie serwisu Programu Inteligentny Rozwój.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność w województwie małopolskim mogą otrzymać małe (do 50 tys. zł) bądź duże (do 200 tys. wydatków kwalifikowanych) „bony na innowacje”. 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

 1. Usług badawczo-rozwojowych.
 2. Usług proinnowacyjnych, obejmujących:
  1. Usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;
  2. Usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych;
  3. usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań.

Szczegółowe informacje w ogłoszeniu o naborze można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego.

W województwie podkarpackim rozpoczął się z końcem marca i potrwa do 28 czerwca br. konkurs, w którym możesz złożyć wniosek na realizację projektu, który swoim zakresem obejmie stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Chodzi o inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu zależy od statusu przedsiębiorstwa.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Województwa Podkarpackiego.

Energetyka

Kwiecień to również szansa dla przedsiębiorców na pozyskanie środków unijnych na projekty poprawiające efektywność energetyczną. W tym miesiącu otworzyły się aż cztery nabory unijne przeznaczone na:

 • budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii,
 • przebudowę systemów ciepłowniczych i sieci chłodu czy budowa przyłączy i podłączenie budynków do sieci ciepłowniczej,
 • inwestycje w modernizację energetyczną i termomodernizację oraz systemy zarządzania energią – konurbacja śląsko-dąbrowska,
 • na budowę nowych lub zwiększenie mocy jednostek, w których wytwarza się jednocześnie energię elektryczną i ciepło (wysokosprawna kogeneracja) – konurbacja śląsko-dąbrowska.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na:

Innowacje

Wciąż można składać wnioski o dofinansowanie na rozwój produktów sieciowych z Programu Polska Wschodnia.

Pod tą nazwą kryją się inicjatywy, które zrzeszają rozproszone podmioty, atrakcje np. turystyczne lub edukacyjne, miejsca, obiekty czy produkty w taki sposób, że razem tworzą one jedną markę.

Jeśli połączysz siły z innymi przedsiębiorcami i wspólnie opracujecie ciekawy, innowacyjny produkt lub usługę, macie szansę na dofinansowanie Waszego pomysłu. Aby wyjść naprzeciw potrzebom MŚP, teraz można także samodzielnie ubiegać się o dofinansowanie. W takim wypadku produkt sieciowy tworzony jest z podmiotami współpracującymi, którzy nie otrzymują wsparcia.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

Projekty obejmujące łącznie:

 • inwestycje w spójną infrastrukturę produktów sieciowych,
 • opracowanie i wdrożenie jednolitych standardów funkcjonowania i promocji produktu.

Więcej informacji o dofinansowaniu na tworzenie produktów sieciowych mozna znaleźć na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Stworzyłeś innowacyjny produkt, masz wyniki badań, ale nie masz środków na produkcję? Jest na to rozwiązanie: z puli przeznaczonej na Innowacje dla MŚP z Programu Polska Wschodnia można otrzymać dofinansowanie między innymi na zakup nieruchomości, maszyny, urządzenia i wyposażenie, jak i na licencje, know-how czy oprogramowanie potrzebne do rozpoczęcia nowej produkcji.

O dofinansowanie mogą się starać:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstw,
 • należące przynajmniej od 6 miesięcy do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (min. 5 firm współpracujących ze sobą w pokrewnych branżach, z co najmniej dwóch województw, w tym jedna z Polski Wschodniej), które działa co najmniej rok.
 • w trakcie 3 lat przed złożeniem wniosku osiągnęły przychody nie mniejsze niż 600 000 zł przynajmniej w jednym roku obrotowym.

Więcej informacji można znaleźć na stronie serwisu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jeszcze tylko do 18 kwietnia mają czas przedsiębiorcy z województwa śląskiego na wdrożenie i komercjalizację (wprowadzenie na rynek, jako produkt handlowy) innowacji produktowych oraz procesowych. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w tym konkursie wynosi 77 mln zł, a poziom dofinansowania nie może przekroczyć 45%.

Więcej szczegółów można przeczytać na stronie serwisu Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Rozwój firmy

Jeśli jesteście zainteresowani projektami polegającymi na zakupie prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu na rzecz MŚP i zależy Wam na zwiększeniu konkurencyjności lub wdrożeniu w przedsiębiorstwie innowacji, zapraszamy do zapoznania się z konkursem, który rozpoczął się w województwie podlaskim.

Minimalny wkład własny dla wydatków objętych pomocą na usługi doradcze to 50% – niezależnie od wielkości przedsiębiorcy (MSP). Zainteresowani?

Szczegóły na ten temat można znaleźć na stronie konkursu.

Polecamy również konkurs dla tych beneficjentów, którzy prowadzą działalność na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i jako strategię działalności wybrali budowanie przewag konkurencyjnych. Jak? – przez tworzenie lub budowanie nowej oferty produktowo-usługowej, polegającej na odtwarzaniu historycznego krajobrazu gospodarczego regionu (chodzi o przywrócenie tradycyjnych produktów, usług i zawodów).

Preferencje uzyskają w tym naborze projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego, a także projekty grup przedsiębiorstw oraz projekty realizowane na obszarach objętych rewitalizacją.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Regionalnego Programu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce „Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków”.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

 Za miesiąc kolejne informacje o nowych naborach unijnych!

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *