Gospodarka ma się dobrze. Najnowsze informacje z Głównego Urzędu Statystycznego

Spadek stopy bezrobocia rejestrowanego, wzrost produkcji we wszystkich sektorach przemysłu i zwiększające się wynagrodzenia to tylko niektóre z pozytywnych informacji opublikowanych przez GUS w opracowaniu „Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w pierwszym półroczu 2019 roku”.

Ujęte w raporcie podstawowe kategorie makroekonomiczne zostały zestawione z analogicznym okresem minionych 12 miesięcy, czyli pierwszą połową 2018 roku.

Na wysokiej stopie

Z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że sytuacja na rynku pracy jest coraz lepsza. W czerwcu 2019 roku poziom bezrobocia zarejestrowanego wyniósł 5,3% i był niższy zarówno od tego zanotowanego w maju (o 0,1%), jak i rok wcześniej (o 0,6%), czyli w czerwcu 2018 roku. Nadal zwiększa się tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń brutto, wzrosła też dynamika nominalnych emerytur i rent.

Z kolei wzrost wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw (nominalnie o 6,8% i realnie o 4,9% w pierwszym półroczu 2019 roku) oraz liczby osób aktywnych zawodowo ma odzwierciedlenie w zwiększeniu poziomu sprzedaży detalicznej (o 6,2% rok do roku) i wzroście wskaźników poziomu ufności konsumenckiej. Polacy patrzą w przyszłość optymistycznie i oczekują, że poprawi się sytuacja finansowa ich gospodarstw domowych, mimo że ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w skali roku w nieco większym stopniu niż przed rokiem (o 1,8%).

Gospodarka bez zahamowań

Oprócz aspektów społecznych równie dobrze prezentują się kwestie gospodarcze omówione w raporcie GUS-u. Mimo niższego tempa wzrostu produkcji sprzedanej w porównaniu z pierwszym półroczem 2018 roku, w pierwszych sześciu miesiącach roku 2019 analitycy odnotowali wzrost produkcji we wszystkich gałęziach przemysłu. Mniejsze tempo wzrostu produkcji nie wypłynęło negatywnie na branżę budowlaną – we wszystkich jej działach również odnotowano wzrost produkcji. Dobre nastroje utrzymują się też wśród przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego, którzy korzystnie oceniają koniunkturę na rynku.

Od stycznia do maja 2019 roku bardzo dobrze rozwijał się także handel zagraniczny. Tempo wzrostu eksportu i importu było wyższe niż w analogicznym okresie 2018 roku, co pozwoliło na osiągnięcie dodatniego salda towarowego wynoszącego 0,9 mld zł. Wzrost obrotów został odnotowany w wymianie ze wszystkimi grupami krajów.

Dane zaprezentowane w raporcie Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzają dobrą kondycję polskiej gospodarki i jej wyróżniającą się pozycję na tle gospodarek europejskich.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *