Grupa robocza ds. kompetencji cyfrowych

Minister Cyfryzacji, dostrzegając potrzebę stworzenia forum wymiany opinii i dobrych praktyk w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych obywateli jak i wydzielonych grup – pracowników, przedsiębiorców czy administracji publicznej, planuje utworzenie Grupy roboczej ds. kompetencji cyfrowych.

Grupa jest odpowiedzią na potrzebę koordynacji projektów i programów operujących w obszarze podnoszenia kompetencji cyfrowych podstawowych jak i zaawansowanych obywateli, z wyróżnieniem działań na rzecz kadr administracji publicznej. Do prac grupy zaproszeni są w szczególności reprezentanci organizacji i zrzeszeń działających na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych, celem osiągnięcia spójnej wizji w tym obszarze.

Podstawowym zadaniem grupy jest opracowanie planu działań na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych w Polsce oraz planu działań na rzecz kompetencji cyfrowych kadr administracji publicznej.

Grupa będzie liczyła maksymalnie 20 osób – wyboru dokona Minister Cyfryzacji spośród kandydatów, którzy w terminie do 19 lipca 2018 r. wypełnią elektroniczne zgłoszenie.

Do udziału w pracach Grupy zapraszamy w szczególności:

  • przedstawicieli porozumień, zrzeszeń, organizacji działających już na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych,
  • przedstawicieli podmiotów publicznych działających na rzecz podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych (w tym pracowników administracji),
  • przedstawicieli zrzeszeń przedsiębiorców, mogących wskazać rodzaje kompetencji cyfrowych szczególnie poszukiwanych na dzisiejszym i przyszłym rynku pracy,
  • przedstawicieli ośrodków akademickich,

którzy gotowi są aktywnie uczestniczyć w pracach Grupy.
Przewidujemy, że pierwsze spotkanie odbędzie się pomiędzy 6 a 17 sierpnia br., kolejne odbywać się będą w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Na zgłoszenia czekamy do 19 lipca 2018 r.

klauzula_informacyjna_222

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *