Komentarz ministra Kwiecińskiego do danych GUS o PKB w III kwartale

„Jak przewidywaliśmy, Polska gospodarka nie jest obojętna na pogorszenie koniunktury na świecie, ale jesteśmy liderem wzrostów w Europie” – tak najnowsze szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczące wzrostu PKB w trzecim kwartale 2019 roku skomentował minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Grafika. Wzrost PKB Polski w III kwartale 2019 r. (Szybki szacunek GUS), +3,9% i strzałka w górę

Według GUS PKB Polski wzrósł w III kwartale 2019 roku o 3,9% w stosunku do III kwartału 2020 roku. W ujęciu wyrównanym sezonowo PKB zwiększył się w III kwartale o 4,0% w stosunku do analogicznego okresu 2018 roku oraz o 1,3% w stosunku do II kwartału.

Dane tylko nieznacznie odbiegają od przewidywań analityków rynkowych oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, którzy spodziewali się wzrostów na poziomie 4,0-4,1%. Potwierdzają się nasze przewidywania, że spowolnienie na świecie do nas dotrze, ale będzie to łagodne hamowanie dostosowujące prędkość jazdy do warunków ruchu – ocenił minister Kwieciński

Struktura wzrostu jest jeszcze nieznana, ale głównym motorem wzrostu pozostała bez wątpienia konsumpcja. W mojej ocenie do wzrostu w jednej czwartej lub nawet jednej trzeciej dołożyły się też inwestycje – powiedział Kwieciński. 

Zdaniem ministra dynamika inwestycji mogła być podobna lub nieco niższa niż w drugim kwartale, kiedy to nakłady brutto na środki trwałe urosły o 9%. 

Sądzę, że w trzecim kwartale wzrost był również solidny. Dołożyły się do niego nie tylko wciąż szybko rosnące inwestycje przedsiębiorstw, ale też publiczne, związane między innymi z rozpędzoną perspektywą unijną 2014-2020. Wynik może być nieco niższy niż w poprzednim kwartale w związku z efektem bazy, czyli stosunkowo wysokim poziomem inwestycji prywatnych w III kwartale poprzedniego roku – stwierdził minister. 

Według Kwiecińskiego wkład eksportu netto we wzrost gospodarczy był zbliżony do neutralnego

Gdyby zaplanowany na koniec tego miesiąca finalny odczyt PKB za trzeci kwartał, w którym przedstawiona zostanie struktura wzrostu, potwierdził korzystny wpływ eksportu netto na dynamikę aktywności gospodarczej w Polsce, oznaczałoby to, że nasza gospodarka ma silne mechanizmy obronne przed niekorzystną sytuacją w otoczeniu zewnętrznym – powiedział minister Kwieciński.   

Sytuację w światowej gospodarce trudno nazwać dobrą, ale są też optymistyczne sygnały. Jednym z nich jest wzrost PKB w Niemczech zarówno kwartał do kwartału, jak i rok do roku. Oznacza to, że nie mamy do czynienia z recesją u naszego największego partnera handlowego” – podkreślił Kwieciński. Dodał, że Polska pozostaje liderem wzrostu w Europie. „Według dostępnych danych szybciej od nas w trzecim kwartale rosła tylko węgierska gospodarka – zauważył minister. 

Podtrzymuję swoją prognozę co do tempa wzrostu w kolejnym kwartale i całym roku. W tym pierwszym przypadku będziemy mieli tempo zbliżone do 4%, a wynik roczny uplasuje się zapewne w przedziale 4,2-4,3% – podsumował Kwieciński. 

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *