Dostępność można zaprogramować. Za nami Hackathon Plus

  • Zespół NEXOCODE, który zaprojektował aplikację „Kompan” pomagającą osobom z niepełnosprawnościami w podróży pociągiem, został zwycięzcą maratonu programowania Hackathon Plus.

  • W weekend 8-9 grudnia ponad 120 osób tworzyło dostępne prototypy aplikacji i serwisów internetowych, ułatwiające życie osób, które mają trudności w poruszaniu się i percepcji. Hackathon zorganizowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Przez dwa dni ponad 120 osób w 22 zespołach pracowało nad rozwiązaniami informatycznymi dedykowanymi osobom z niepełnosprawnościami i osobom starszym. Uczestnicy Hackathon Plus podjęli wyzwania programistyczne w obszarach takich jak: architektura, transport, edukacja, cyfryzacja, usługi.

Państwa wysiłek będzie ogromnym wkładem w działania podejmowane w procesie poprawy szeroko rozumianej dostępności” – powiedział minister Kwieciński otwierając maraton.

Uczestnicy zaprezentowali aplikacje transportowe ułatwiające planowanie podróży, rozwiązania pomagające w rozumieniu tekstów oraz pozwalające na zamówienie asystenta. Wśród projektów powstałych podczas maratonu były także aplikacje: inwentaryzujące dostępność miejsc i budynków oraz udostępniające programy telewizyjne dla osób niesłyszących i niewidzących.

W niedzielę poznaliśmy laureatów Hackathon Plus.

Minister Jerzy Kwieciński i wiceminister Andżelika Możdżanowska stoją na scenie razem ze zwycięzcami Hackathonu
Fot. B. Kosiński/MIiR

Zwycięzcą został zespół NEXOCODE, który stworzył kompleksową aplikację „Kompan” pozwalającą osobom z niepełnosprawnościami zaplanować i odbyć podróż pociągiem oraz zamówić asystenta podróży. Jak oceniło jury, projekt ten ma bardzo duży potencjał do szybkiego wdrożenia. Druga nagroda trafiła do zespołu CODE HUSAR za aplikację „VUER” oferującą audiodeskrypcję dla niewidomych oraz wysyłanie powiadomień dla osób głuchych. Trzecie miejsce zajął zespół WUWU za projekt „Powszechny audyt dostępności architektonicznej” oceniający dostępność budynków i pomieszczeń.

W gali ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uczestniczył minister Jerzy Kwieciński oraz wiceminister Andżelika Możdżanowska.

Dostępność cyfrowa to nie tylko prawo każdego człowieka do dostępu do informacji i komunikowania się, ale także możliwość dokonywania wyborów w życiu codziennym. Nowe technologie dają nowe szanse, chcemy, by te rozwiązania były dostępne też dla osób niepełnosprawnych” – mówił minister. 

Efekty prac zespołów konkursowych w przyszłość mogą przyczynić się do znoszenia barier architektonicznych, technicznych i komunikacyjnych. Uzyskane prototypy aplikacji będą mogły być podstawą do stworzenia użytecznych rozwiązań wspierających osoby z niepełnosprawnościami. Autorzy najlepszych projektów, poza otrzymaniem atrakcyjnych nagród pieniężnych, zostali zaproszeni do dalszego rozwijania swoich pomysłów przy wsparciu partnerów technologicznych wydarzenia.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *