Handel zagraniczny Polski po 8 miesiącach 2019 r.

Zgodnie z naszymi ostatnimi szacunkami w polskiej wymianie towarowej utrzymuje się wyprzedzenie eksportowe. W skali 8 miesięcy 2019 r. nasz eksport towarów zwiększył się o 4,8% (r/r), do ponad 153,3 mld EUR, a import o 2,7% (r/r), do blisko 153,3 mld EUR. W ujęciu nominalnym to wzrost odpowiednio o 7 mld EUR oraz o 4 mld EUR. W rezultacie, zamiast notowanego przed rokiem deficytu w wysokości 2,9 mld EUR, mamy niewielką nadwyżkę w wysokości ok. 90 mln EUR. 

Od początku roku wolniej niż przeciętnie rósł eksport towarów do UE, tj. o 3,8% (r/r), do blisko 122,5 mld EUR. W szczególności wynikało to ze spowolnienia sprzedaży do naszych głównych partnerów unijnych, tj. do Niemiec (wzrost o 3,2%), Czech (spadek o 0,1%) oraz Wielkiej Brytanii (wzrost o 1,8%). W przypadku Niemiec można to tłumaczyć wyhamowaniem przemysłu. Natomiast w Wielkiej Brytanii decydująca była znaczna niepewność, co do terminu i charakteru wystąpienia z UE. Z drugiej jednak strony w UE znalazły się również rynki, które w omawianym okresie napędzały nasz eksport, np. Francja (wzrost o 8%, r/r), Austria (o 18%), Rumunia (o 12,5%) czy Węgry (o 7,5%). 

Słabsza sprzedaż do UE rekompensowana jest przez dynamiczny wzrost eksportu zwłaszcza do pozaunijnych krajów rozwiniętych i WNP. Świadczy to o sprawnym dostosowaniu się polskich przedsiębiorców do zmieniających się uwarunkowań na arenie międzynarodowej, w tym umiejętnym wykorzystywaniu potencjału nawet bardzo odległych geograficznie regionów. 
W okresie styczeń-sierpień br. eksport towarów na rynki rozwinięte poza UE zwiększył się aż o ok. 11%, do 10,8 mld EUR, w tym do USA o ok. 13,5%, Kanady o ok. 19%, Japonii o blisko 30% a RPA o 20%. 

Sprzedaż do WNP zwiększyła się o blisko 11%, do 9,7 mld EUR. W tej grupie krajów szczególnie dynamiczne rosła sprzedaż na trzy najważniejsze rynki, tj. rosyjski (o 7,7%), ukraiński (o ok. 10,5%) oraz białoruski (o 19,3%). 

Nieznacznie poniżej średniej rósł eksport do pozostałych krajów słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 4,5% (do 10,4 mld EUR). W dużej części było to konsekwencją dalszego głębokiego spadku sprzedaży na kluczowy z tej grupy rynek eksportowy, tj. Turcji (o 35%). Niemniej, skompensował to dynamiczny wzrost wywozu m.in. do: Chin (o ok. 30%), Zjednoczonych Emiratów Arabskich (aż o 75%) czy Egiptu (o prawie 80%). 

W przekroju przedmiotowym dynamicznie w okresie 8 miesięcy br. rosła sprzedaż m.in. kotłów, maszyn i urządzeń mechanicznych i ich części (o 7,8%), maszyn i urządzeń elektrycznych oraz ich części (o 8,2%), miedzi i wyrobów z miedzi (o ok. 14,5%) oraz obuwia, getrów i wyrobów podobnych i ich części (o ok. 20,5%).

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *