76 krajów członkowskich WTO przyjęło deklarację dot. negocjacji porozumienia ws. handlu elektronicznego

25 stycznia 2019 r. podczas Światowego Forum Gospodarczego w Davos, 76 członków Światowej Organizacji Handlu WTO (w tym 28 państw członkowskich Unii Europejskiej) przyjęło Deklarację o rozpoczęciu negocjacji Porozumienia ws. handlu elektronicznego.

Negocjacje Porozumienia rozpoczną się w marcu br. w WTO i będą prowadzone w gronie 76 krajów, które podpisały Deklarację w Davos. Będą one otwarte dla wszystkich członków WTO, w tym w szczególności dla krajów rozwijających się i najmniej rozwiniętych. W imieniu państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski) prowadzić je będzie Komisja Europejska. Koordynacją stanowiska Polski zajmuje się Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (MPiT).

 

Porozumienie ma na celu ustalenie reguł w światowym handlu elektronicznym, w tym zapewnienie m.in:

  • poprawy zaufania konsumentów do środowiska on-line
  • przeciwdziałanie otrzymywaniu niechcianych wiadomości (spam)
  • redukcję barier w transgranicznym handlu
  • gwarancję ważności kontraktów elektronicznych i podpisów elektronicznych
  • ustalenie stałego zakazu nakładania ceł na transakcje elektroniczne
  • uzgodnienie zasad przeciwdziałających przymusowej lokalizacji danych i przymusowemu ujawnianiu kodów źródłowych.

Informacja oraz treść Deklaracji na stronie Komisji Europejskiej : http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1974

Zachęcamy przedsiębiorców do przedstawiania zainteresowania i argumentów pomocnych przedstawicielom Polski w prowadzonych negocjacjach na adres: SekretariatDHM@mpit.gov.pl

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *