Zachodniopomorskie wspiera młodych przedsiębiorców (projekt Interreg Europa iEER)

10 października 2019 roku w Brukseli, w ramach Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast, odbędzie się konferencja podsumowująca projekt iEER. Partnerzy projektu przedstawią rekomendacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości startupowej w Europie.

O projekcie iERR

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, wspólnie z partnerami z Finlandii (Helsinki-Uusimaa – lider), Niemiec, Francji, Włoch, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Danii, Hiszpanii, Irlandii, planuje rozwiązania dla młodych przedsiębiorców. Partnerzy tworzą w regionach ekosystemy, które pozwolą na kształtowanie postaw przedsiębiorczości i ułatwią zakładanie startupów. Budżet projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi ponad 1,9 mln euro. Więcej o projekcie

Korzyści dla regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego skorzystał z możliwości pilotażu i przetestował w ramach projektu iEER hiszpański model Aula Emprende. Zorganizował w regionie warsztaty dla wykładowców i nauczycieli, które przygotowują do wspierania przedsiębiorczości dzieci i młodzieży. W 2019 roku odbędzie się kolejna edycja warsztatów. Województwo Zachodniopomorskie zamierza kontynuować współpracę ze środowiskiem akademickim także po zakończeniu projektu iEER. Władze regionalne planują rozwiązanie systemowe, do uwzględnienia w programie regionalnym po 2020 roku.  

Udział w projekcie iEER zainspirował Urząd Marszałkowski także do organizacji konferencji Smart Up, która odbędzie się w ramach „Zachodniopomorskich Dni Przedsiębiorczości i Innowacji” w listopadzie 2019 roku. Wiedzą i doświadczeniami będą się wymieniać uczestnicy regionalnych systemów innowacji, przedstawiciele środowiska startupowego oraz finansowego. W programie przewidziano także prezentację najnowszych rozwiązań z obszaru wspierania innowacji i przedsiębiorczości.

Województwo Zachodniopomorskie zapewnia kontynuację działań zainicjowanych w projekcie iEER. W 2019 roku rozpoczyna projekt GRESS (Interreg Europa), w którym tematyka startupów jest osadzona w kontekście zielonych sektorów gospodarki. W projekcie GRESS Urząd współpracuje z władzami publicznymi z Norwegii (Kristiansand – lider), Grecji (Pireus), Włoch (Bolonia) oraz fundacją z Bułgarii (Cleantech).

Władze Województwa Zachodniopomorskiego wykorzystują wiedzę i potencjał zdobyty w trakcie udziału w międzynarodowych projektach – w ramach Urzędu Marszałkowskiego utworzono Centrum Inicjatyw Gospodarczych.

Źródło: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *