Flagowe projekty MPiT w samym sercu konferencji Impact’18.

O najnowszych trendach technologicznych i sposobach na ich społeczną percepcję dyskutowali podczas pierwszego dnia kongresu Impact’18 przedstawiciele MPiT – ministrowie Jadwiga Emilewicz i Tadeusz Kościński. Impact’18 to największe forum poświęcone rozmowom o gospodarce przyszłości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy tegorocznej edycji kongresu przyglądają się różnym aspektom rozwoju cyfrowej gospodarki.

ImpactMJE

Minister Emilewicz i prezes PARP Patrycja Klarecka ogłosiły podczas Impact’18 nowy program akceleracyjny dla start-upów. Budżet programu to 120 mln zł, start upy mogą otrzymać do 250 tys. zł. Program akceleracyjny kontynuuje pilotaż zrealizowany z powodzeniem w ramach Start In Poland, największego programu dla start-upów w Europie Środkowo-Wschodniej.

W debacie pt. The power of women in tech z udziałem Sophie – ucieleśnieniem sztucznej inteligencji, szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii podkreślała potencjał i rolę kobiet w biznesie. W Polsce ponad 1/3 studentów uczelni technologicznych stanowią kobiety, natomiast w niektórych gałęziach innowacyjnego przemysłu, jak biotechnologia zaangażowanie kobiet jest dominujące i sięga 65%. Sukces kobiet w świecie technologii wiąże się z ich wyborami i indywidualnym zaangażowanie w karierę, w której  nie raz w udany sposób ujawniają się atuty w postaci łączenia logicznego  trybu myślenia z intuicją oraz metodą zarządzania opartą na kooperacji i komunikacji.

 Kluczem do sukcesu kreatywnych i zmieniających świat przedsięwzięć technologicznych, takich jak np. sztuczna inteligencja jest to, aby korespondowały z potrzebami możliwie szerokich grup  społecznych, a w procesie doskonalenia i poszukiwania właściwych im technologicznych rozwiązań odzwierciedlona była różnorodność sposobów myślenia i pojmowania świata reprezentujących zarówno optykę kobiecą, jak i męską – zaznaczyła w dyskusji minister Emilewicz.

Na popołudniowej sesji plenarnej pt. Creating a framework for digital industry – the Polish Industry 4.0 Platform minister Emilewicz mówiła o polskiej formule transformacji w kierunku przemysłu przyszłości.  Punktem wyjścia dla minister Emilewicz było zaznaczenie, że istotnym kontekstem historyczno-społecznym dla polskiego podejścia do czwartej rewolucji przemysłowej jest fakt, że w przypadku poprzednich skokowych rewolucji przemysłowych, okoliczności historyczne nie pozwoliły właściwie rozwinąć się potencjałowi  kreatywności i wynalazczości Polaków. Stąd obserwowana współcześnie eksplozja polskich talentów w dziedzinach technologicznych, o której świadczy np. wysoka pozycja polskich inżynierów IT w prestiżowym rankingu HackerRank.

Dzisiaj mamy wyjątkową szansę i wyjątkowy historyczny moment, aby wziąć pełnoprawny udział w czwartej rewolucji przemysłowej i być jej wielkim wygranym  – powiedziała minister Emilewicz.

Koncepcja budowania kultury otwartej na innowacyjność przedstawiona przez Panią minister opiera się m.in. o ideę fundacji  Platformy Przemysłu Przyszłości wspierającej przedsiębiorstwa przemysłowe w procesie transformacji cyfrowej.

Platforma Przemysłu Przyszłości ma być miejscem spotkań przedsiębiorców z przedsiębiorcami, miejscem, umożliwiającym wymianę doświadczeń i uczenie się do lepszych, i wreszcie miejscem pilotażu, a więc wprowadzania podmiotów gospodarczych w realia gospodarki toczącej się w trybach przyspieszenie technologicznego – powiedziała szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

ImpactPlansza

 

Tematyka przystosowania polskich firm do realiów inteligentnego przemysłu kontynuowana była podczas panelu dyskusyjnego pt. How to stay relevant in age of industrial disruption?

Poszerzanie świadomości o przemianach technologicznych, które zmieniają w błyskawicznym tempie warunki prowadzenia aktywności gospodarczej jest niezwykle istotnym zadaniem instytucji publicznych. W polskiej strukturze przedsiębiorczości dominują firmy z sektora MŚP, co czyni transformację w stronę przemysłu 4.0 szczególnym wyzwaniem, bowiem dużo ilość rozporoszonych podmiotów gospodarczych wymaga usprawnienia obiegu informacji i podniesienia zdolności integracji działań w celu osiągania większej konkurencyjności i efektywności operacyjnej – zaznaczał Jan Filip Staniłko, Dyrektor Departamentu Innowacji w MPiT.

W trakcie Kongresu w drugiej części dnia minister Emilewicz uczestniczyła w panelu dotyczącym walki o czyste powietrze „Public Spaces & Local Communities role in Climate Change Figh”

Natomiast drugiego dnia kongresu Impact’18 wiceminister Tadeusz Kościński opowie o polskiej drodze upowszechniania płatności bezgotówkowych.  Wiceminister Kościński przybył na Impact’18 „Pociągiem Innowacji” zorganizowanym przez Ambasadę Izraela we współpracy z MPiT.  Podczas 2,5 godzinnej podróży z Warszawy do Krakowa, pasażerowie pociągu mogli wysłuchać otwartych wykładów i spotkać się z liderami w dziedzinie innowacji i start-upów.

Odbywający się w Krakowie po raz kolejny w dniach 13 – 14 czerwca kongres Impact’ 18 ma charakter multidyscyplinarnego przeglądu trendów i zjawisk obecnych w dobie przemysłu 4.0.  Kongres zgromadził 6000 tysięcy uczestników śledzących dyskusje w ośmiu ścieżkach tematycznych, odzwierciedlających newralgiczne dla rozwoju gospodarki przyszłości zagadnienia. Wśród debatujących znalazło się natomiast 250 prelegentów rekrutujących się spośród przedstawicieli środowisk biznesowych, akademickich, politycznych, a także reprezentujących administrację i instytucje publiczne.

Źródło: www.mpit.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *