Komentarz MR do danych GUS o inflacji w listopadzie

Według szacunku GUS ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2019 r. wzrosły w ujęciu miesięcznym wobec października br. o 0,1 proc. W porównaniu z listopadem 2018 r. ceny wzrosły o 2,6 proc., wobec 2,5 proc. w październiku (r/r). Dane są zbliżone do oczekiwań Ministerstwa formułowanych przed miesiącem oraz zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS.

Grafika przedstawia napis: analizy MR; inflacja na niebiesko-morskim tle oraz fragment zdjęcia stuzłotowego banknotu

W listopadzie br., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, największy wpływ na obniżenie dynamiki cen miały spadające kolejny miesiąc z rzędu ceny paliw (spadek o 5,4 proc.). W dalszym ciągu widoczna jest ponadto tendencja wygasania dynamiki cen w kategorii ‘wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego’. Listopadowy wzrost cen w tej kategorii (+0,3 proc. r/r) był najniższy w bieżącym roku. Rosły natomiast (o 7,0 proc.) ceny żywności, choć w tym przypadku dominujące znaczenie miał efekt niskiej bazy statystycznej.

W ocenie MR ostatni miesiąc 2019 r. będzie stał pod znakiem znacznie niższej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych względem formułowanych jeszcze kilka miesięcy temu oczekiwań rynku oscylujących w okolicach 3 proc.

Grudniowy odczyt inflacji, przy wzmożonym popycie konsumpcyjnym w okresie świątecznym, będzie zbliżony do listopadowego i wyniesie ok. 2,6 proc. W ujęciu miesiąc do miesiąca wzrost wyniesie 0,1 pkt. proc. Wzrost cen w ujęciu miesięcznym spodziewany jest we wrażliwej sezonowo kategorii ‘odzież i obuwie’. W kierunku osłabienia presji inflacyjnej oddziaływać będzie oczekiwany dalszy spadek cen w transporcie – zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *