170 mln zł na innowacje dla firm w Polsce Wschodniej

170 mln zł z Programu Polska Wschodnia czeka na małe i średnie firmy, które chcą wykorzystać wyniki prac B+R i wprowadzić innowacje, a tym samym podnieść swoją konkurencyjność. 100 mln zł z tej puli to środki przeznaczone na wsparcie projektów, które będą realizowane w miastach średnich Polski Wschodniej. Właśnie ogłoszono konkurs dotacji – wnioski będzie można złożyć w PARP już za miesiąc.

To już kolejny konkurs z pulą dedykowaną innowacyjnym projektom w średnich miastach w Programie Polska Wschodnia.

Realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju „Pakiet dla średnich miast” aktywnie wspiera przedsiębiorców w mniejszych miastach. Tworzenie warunków dla rozwoju inwestycji prywatnych to jeden z filarów „Pakietu”, dlatego nie ustajemy w działaniach i po raz kolejny zapraszamy firmy do sięgnięcia po wsparcie z Funduszy Europejskich.” – powiedział Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Innowacje są jednym z motorów rozwoju gospodarczego. Tworzą nowe miejsca pracy, powodują zwiększenie wpływów lokalnych samorządów, a innowacyjne produkty stają się doskonałym materiałem eksportowym. Innowacje w średnich miastach Polski Wschodniej to szansa na rozwój nie tylko dla firm i miast, ale także makroregionu i kraju.” – dodał wiceminister. 

Łatwiej o dotację

O dotację będzie łatwiej. W nowym konkursie zmieniają się nie tylko kryteria przyznawania dofinansowania, ale też wysokość możliwej do pozyskania przez firmę pojedynczej dotacji.

W nadchodzącym konkursie zmienią się między innymi:

  • wartość maksymalnej, możliwej do pozyskania kwoty wsparcia
    Teraz przedsiębiorca będzie mógł otrzymać nawet 20 mln zł dotacji (wcześniej było to 7 mln zł). To szansa dla firm na realizację większych lub bardziej skomplikowanych inwestycji, które wymagają większych nakładów finansowych.
  • zakres wsparcia 
    Firma będzie mogła pozyskać dotację nie tylko – jak dotychczas – na stworzenie innowacji produktowej – ale również na opracowanie innowacyjnego procesu technologicznego. Większy zakres wsparcia to szansa na rozwój dla większej liczby firm.
  • poziom innowacji 
    Produkt lub proces technologiczny, których dotyczy wsparcie, muszą być innowacyjne. To warunek otrzymania dofinansowania. Zmienia się jednak poziom innowacyjności. Od teraz wystarczy, aby innowacja była na poziomie regionalnym(nie jak dotychczas – krajowym) ale pod warunkiem, że produkt lub proces technologiczny powstaną w wyniku wdrożenia prac B+R. Łatwiej będzie również o innowację na poziomie krajowym, ponieważ w tym przypadku powstanie produktu lub procesu nie będzie musiało wiązać się z wdrożeniem wyników prac B+R, choć będzie można otrzymać za to dodatkowe punkty.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w konkursie rozpocznie się 30 kwietnia i potrwa blisko 2 miesiące – do 14 czerwca. Wnioski przyjmować będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy ze średnich miast sięgają po fundusze

“Wdrażanie innowacji przez MŚP” to jedno z najpopularniejszych działań Programu Polska Wschodnia, dlatego budżet na nabory został zwiększony. Środki na wprowadzenie, na bazie prac B+R, innowacji produktowych w makroregionie pozyskało do tej pory 97 firm, a łączna wartość pozyskanego przez nie dofinansowania wyniosła niemal 450 mln zł (z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego). Ogłoszony właśnie konkurs jest już trzecim z kolei z dedykowanym budżetem w ramach „Pakietu dla miast średnich”. Do tej pory, w ramach dwóch wcześniejszych konkursów, do firm realizujących inwestycje w mniejszych ośrodkach (miastach średnich i gmin z nimi sąsiadujących) trafiło ok. 75 mln zł.

***

Program Polska Wschodnia jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Ma służyć rozwojowi innowacyjności i konkurencyjności pięciu województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Z Programu dofinansowywane są projekty nastawione na biznes: aktywizacja start-upów, wdrażanie innowacji, zdobywanie zagranicznych rynków, tworzenie produktów sieciowych, wykorzystanie wzornictwa przemysłowego oraz projekty infrastrukturalne: drogi, ekologiczny transport miejski, koleje. Budżet programu to ok. 2 mld euro.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *