Partnerstwo na rzecz innowacji

Powstanie multidyscyplinarne centrum badawcze dla sektora energetycznego i przemysłowego. Umowę o przystąpieniu do projektu badawczego podpisały 27.06.br. KGHM Polska Miedź S.A. oraz PGE Polska Grupa Energetyczna. W skład konsorcjum naukowego projektu wchodzą m.in. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW), Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy oraz Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. W uroczystości podpisania umowy w Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych UKSW uczestniczył wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda.

– Polska innowacyjna gospodarka potrzebuje budowy silnych więzi łączących naukę i biznes. Nowe możliwości, które powstają w momencie wykorzystania zasobów firm i potencjału polskiej nauki umożliwiają naszej gospodarce skok w przyszłość. Multidyscyplinarne centrum badawcze dla sektora energetycznego i przemysłowego to przyczółek przemysłu 4.0 w którym opracowywane będą nowe technologie bezpośrednio przyczyniające się do rozwoju przemysłu i bezpieczeństwa energetycznego Polski – podkreślił Waldemar Buda.

Minister Energii mówił o korzyściach z porozumienia dla biznesu i nauki.

– Nowe technologie stają się współcześnie czynnikiem decydującym w procesie zapewnienia społeczeństwu odpowiedniego poziomu życia. Obserwując zmiany, jakie następują w energetyce, można z dużą pewnością stwierdzić, że od zastosowania nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań będzie zależeć sprostanie wielu wyzwaniom, jakie stoją przed tym sektorem gospodarki. Przystąpienie do współpracy przez UKSW, PGE i KGHM to wyraz zaangażowania wszystkich stron w chęć rozwoju i modernizacji polskiego sektora energetycznego, a także zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski – mówi minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Badania i biznes – to rozwój i bezpieczeństwo

Projekt opiera się na współpracy środowiska naukowego z sektorem biznesowym i obejmuje m.in. prowadzenie interdyscyplinarnych badań z zakresu innowacyjnych rozwiązań dla sektora energetycznego.

– Dzięki przystąpieniu do tego strategicznego partnerstwa PGE wzmacnia swoją aktywność na rzecz ścisłej kooperacji z sektorem naukowym. Projekt ten jest dla nas niezwykle ważny z punktu widzenia poszukiwania innowacyjnych rozwiązań z dziedziny energetyki. W PGE wierzymy, że połączenie naszych zasobów, kompetencji i doświadczenia z wiedzą instytucji naukowych umożliwi opracowanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym umocnimy się na pozycji lidera krajowego sektora energetycznego. Dzięki digitalizacji i rozwojowi technologii w energetyce możemy sprostać nowym wyzwaniom stawianym przed branżą energetyczną i, tym samym, zwiększyć naszą efektywność działania – mówi Henryk Baranowski, prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

– Konsekwentnie realizujemy strategię na lata 2019-2023. Jednym z jej priorytetów jest efektywność, także energetyczna. Nasza działalność, choć oparta na tradycyjnej branży surowcowej, wymaga nieustannego rozwoju. Szczycimy się mianem lidera polskiej gospodarki i międzynarodowego czempiona i ciężko na to pracujemy. Inwestujemy, rozwijamy e-Przemysł, sięgamy po doświadczenia i wiedzę specjalistów i nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań. Z zaangażowaniem współtworzymy projekty łączące biznes i naukę. Wierzymy, że połączenie potencjałów daje impuls do odpowiedzialnego rozwoju i nowoczesnej polskiej gospodarki – mówi Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź.

Projekt Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego skoncentrowany jest na innowacjach i nowych technologiach. Jego realizacja przyczyni się do skutecznej współpracy nauki i gospodarki.

– Projekt skupiony wokół Centrum Cyfrowej Nauki jest rezultatem dynamicznego rozwoju uczelni. Nasz Uniwersytet posiada zasoby infrastrukturalne ogromny potencjał intelektualny w obszarze informatyki, nauk społecznych i humanistycznych, biologicznych i medycznych. Znaleźliśmy również konsorcjantów, firmy oraz osobistości cenione na świecie, dzięki którym mogliśmy przygotować projekt nowego kampusu – mówi ks. prof. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW.

Konsorcjum energetyczne i przemysłowe

W ramach projektu naukowcy i przedsiębiorcy będą realizować wspólne zadania z zakresu m.in. Internetu rzeczy (IoT), digitalizacji, rozwoju mikroźródeł czy zarządzania sieciami energetycznymi. Udostępnienie środowisku naukowemu oraz biznesowemu najnowocześniejszej infrastruktury badawczej, wykorzystującej najlepsze dostępne rozwiązania w ramach działalności badawczo-rozwojowej ma na celu dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii służących poprawie wydajności energetycznej, co bezpośrednio przyczyni się do rozwoju krajowego sektora energetycznego oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *