Prowadzisz innowacyjny biznes? Weź udział w spotkaniu Grupy D9+

Zapraszamy polskie innowacyjne firmy do nadsyłania propozycji wystąpień do zaprezentowania w trakcie ministerialnego spotkania Grupy D9+ w Warszawie.

Tematem przewodnim posiedzenia będą planowane prace nad nowymi zasadami świadczenia usług cyfrowych na terenie UE tj. Kodeksem usług cyfrowych. Omawiane będą w szczególności:              

  • nowe regulacje dotyczące moderacji treści przez pośredników internetowych – obowiązki, zakres odpowiedzialności, podział na treści nielegalne i szkodliwe;
  • przejrzystość algorytmów stosowana przez pośredników internetowych i mechanizmy filtrowania treści w Internecie;
  • egzekwowanie prawa UE i ocena potrzeby stworzenia osobnego regulatora dla platform cyfrowych.

Chcemy, aby w trakcie spotkania ministrowie i przedstawiciele państw należących do D9+ poznali głos polskich firm i ich postulaty w zakresie planowanych regulacji cyfrowych dotyczących moderowania treści w Internecie. Może to być również dobra okazja do prezentacji potencjału

polskich firm i ich dotychczasowych osiągnięć. 

Grupa D9+ to państwa Unii Europejskiej, które prezentują podobne podejście do spraw cyfrowych. Do tego grona należą: Belgia, Dania, Finlandia, Estonia, Holandia, Luksemburg, Irlandia, Szwecja oraz Wielka Brytania. Polska i Czechy mają status obserwatora. Jednym z celów działania Grupy jest pobudzenie dialogu z przedstawicielami biznesu.

Spotkanie odbędzie się 9 grudnia 2019 r. w godzinach: 12:00-15:15.                

Uwaga! Jedna prezentacja może trwać maksymalnie 15 minut. Językiem wystąpienia jest angielski. Nie zapewniamy tłumaczenia na język polski.

Zgłoszenie zawierające: nazwę firmy, nazwisko jej przedstawiciela oraz temat prezentacji, należy przesłać do dnia 8 listopada br. na adres: zagranica@mc.gov.pl

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *