TOP100 Innowatorzy Gospodarki. Rusza nowy program finansowany ze środków Unii Europejskiej

Ponad 15 mln złotych dla przedsiębiorstw na rozwój innowacji naukowych w gospodarce z Programu Inteligentny Rozwój (POIR). 06.06.18r. ruszył nabór wniosków do udziału w programie „TOP100 Innowatorzy Gospodarki”, którego celem jest wsparcie procesu zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacją wyników prac B+R.

Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie finansowe na organizację staży zagranicznych dla swoich pracowników w renomowanych jednostkach naukowych lub w przedsiębiorstwach posiadających doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

O przyznanie środków finansowych w ramach „TOP100 Innowatorzy Gospodarki” mogą ubiegać się podmioty, posiadające osobowość prawną i niebędące jednostkami naukowymi, w tym:

  • przedsiębiorstwa, w szczególności posiadające status centrum badawczo-rozwojowego,
  • współpracujące na podstawie umowy albo listu intencyjnego z jednostką naukową lub zagranicznym przedsiębiorcą posiadającym doświadczenie w prowadzeniu działalności badawczo–rozwojowej oraz komercjalizacji jej wyników.

Program będzie realizowany w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach” w ramach IV osi POIR.

Wartość funduszy przeznaczonych na realizację programu wynosi 15 319 000 zł.

Nabór wniosków będzie prowadzony w trybie ciągłym do 31 października 2020 r. albo do wyczerpania środków na realizację programu.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *