Innowatorzy społeczni – wielcy jutra

  • 70 nowatorskich rozwiązań poprawiających jakość życia wypracowano w inkubatorach innowacji społecznych.

  • Innowacyjne pomysły dotyczące usług opiekuńczych wspierają osoby zależne – osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze – i opiekunów.

W Poznaniu zaprezentowano kilka przykładów zrealizowanych innowacji społecznych a po prezentacji innowatorzy wymieniali się doświadczeniami w “stolikach” tematycznych:

  • wsparcie dzieci opiekunów,
  • dla osób z doświadczeniem onkologicznym,
  • dla seniorów,
  • dla osób z dysfunkcjami wzroku,
  • dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Realizacja pilotażowego konkursu na inkubację innowacji społecznych pokazała bardzo duży potencjał rozwijania nowych wartościowych pomysłów. Do inkubatorów innowacji społecznych przyjęto ponad 600 nowatorskich pomysłów. To zachęca nas do nowych naborów – mówiła otwierając prezentacje najciekawszych rozwiązań wiceminister inwestycji i rozwoju Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Kilku wyróżnionych innowatorów zaprezentowało wyniki prac nad swoimi projektami innowacyjnych rozwiązań dla usług opiekuńczych na rzecz osób zależnych.

Model DOM służy rodzinie dziecka ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową. Na bazie zdiagnozowanych rodziny wypracowywane są działania z dzieckiem i w całym jego środowisku (przedszkolu, szkole, z kolegami i koleżankami oraz przedstawicielami pomocy społecznej). W licencji udostępniany jest podręcznik, scenariusze zajęć i narzędzia diagnostyczne dla instytucji, wzory umów.

Your Way – asystent poruszania się po mieście i MobiAsystent – samodzielność w dłoni to rozwiązania wspierające osoby z dysfunkcjami wzroku w sprawnym poruszaniu się po mieście.

Razem można więcej – nordic walking dla osób z dysfunkcjami wzroku to opracowanie materiałów szkoleniowych i konspektów zajęć praktycznych umożliwiających aktywny wypoczynek.

Wy_Dobrze_Jecie – model warsztatów z zakresu naturalnego odżywiania dla rodziców dzieci niepełnosprawnych to poradnik i materiały oraz film edukacyjny i narzędzia pomiarowe, które wspierają zdrowe odżywianie całej rodziny.

ONCO-Joga to wzmocnienie psychofizyczne osób chorych onkologicznie i ich opiekunów. Chorzy onkologicznie i ich bliscy dzięki innowacji zwiększają aktywność fizyczną i świadomość wpływu żywienia na proces zdrowienia.

Mobilna platforma gąsienicowa dla wózków inwalidzkich EasyMove umożliwia przemieszczanie się bez schodzenia z własnego wózka inwalidzkiego po niedostępnych dla wózków podłożach (np. plaża, ścieżki leśne).

Szu na tropie pamięci i Wrota pamięci to innowacje wspierające środowiska w których funkcjonują osoby z chorobami neurologicznymi. Gra wpiera pozytywne spędzanie czasu z osobami z chorobą a książeczka dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ułatwia funkcjonowanie z osobami z chorobą najmłodszym członkom rodzin.

Wsparcie opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu udostępnia w ramach licencji edukacyjno-diagnostyczną platformę internetową w tym materiały edukacyjne, narzędzia diagnostyczne, mapę instytucji pomocowych.

Cień pomoże Ci… wyjść z cienia to model usług asystencji osobistej dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Podręcznik zawiera przetestowany w praktyce standard usług asystencji osobistej dla młodych osób z niepełnosprawnościami.

Mniej samotności – poprawa samopoczucia seniorów w relacji ze studentami to innowacja, która służy osobom starszym z różnych powodów mieszkającym samodzielnie i cierpią z powodu osamotnienia, poczucia odosobnienia. W ramach licencji udostępniane są procedury rekrutacji i weryfikacji osób kojarzonych w ramach rozwiązania, wzory umów i ogłoszeń ankiet dla pracowników organizacji pozarządowych i pracowników socjalnych.

Podróże KolejLove ma kojarzyć osoby podróżujące w tej samej relacji i czasie koleją – osobę z niepełnosprawnościami i osobę, która chciałaby jej pomóc w miłym towarzystwie spędzić podróż koleją.

Wsparcie systemu tworzenia oraz praktycznego zastosowania innowacji jako narzędzi skutecznego rozwiązywania problemów społecznych w Polsce jest istotnym obszarem działalności MIiR. Wsparcie to jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, także poprzez tworzenie inkubatorów innowacji społecznych. Dzięki działalności inkubatorów mamy szansę na skuteczniejsze, bardziej wydajne, szybsze rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie jest udzielane przez inkubatory innowacji społecznych w formie grantów do 100 000 zł. W ramach konkursu dofinansowano projekty grantowe o wartości 56 mln zł, realizowane przez 17 beneficjentów.

Więcej o inkubatorze innowacji społecznych.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *