Polacy już to wiedzą – Internet ułatwia życie!

Łatwy dostęp do wiedzy, możliwość dokształcania się, ale i bankowość elektroniczna – to największe – zdaniem Polaków – zalety korzystania z Internetu. Niebawem dostęp do niego będzie jeszcze prostszy. W sobotę rusza nabór wniosków w konkursie „Internet dla każdego”.

Grafika. Ludzie przebywający w przestrzeni miejskiej. Obok napis: Internet ułatwia życie!

Zapytaliśmy Polaków, i tych regularnie korzystających z Internetu, i tych którzy nie mają potrzeby codziennego korzystania z sieci, czy ich zdaniem Internet może ułatwić życie. A jeśli tak, to jak. Oto co nam odpowiedzieli.

Aktywni online

W badaniu, które przeprowadziliśmy w ramach projektu „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych”* chcieliśmy się dowiedzieć, co Polacy myślą o Internecie. Zależało nam na poznaniu zdania zarówno aktywnych internautów, jak i osób niekorzystających z sieci.

Zacznijmy od internautów w wieku 18+. Średnio korzystają oni z dobrodziejstw Internetu od 14 lat. Osoby, które w ciągu dnia korzystają z Internetu najdłużej (8 godzin i więcej) to głównie mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tysięcy mieszkańców). Jak wynika z naszych badań – z Internetu częściej korzystają osoby z wyższym wykształceniem.

Najmłodsi internauci istotnie częściej niż dorośli korzystają z Internetu na kilku różnych urządzeniach (np. na komputerze i na urządzeniach mobilnych).

– W tej grupie – najmłodszych internautów – potencjał Internetu jest pozytywnie postrzegany na niemal każdej płaszczyźnie. Zdaniem zdecydowanej większości „Polaków – internautów”, pozwala on na m.in. łatwy dostęp do wiedzy, daje możliwość dokształcania się, czy zarządzania kontem bankowym – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Co ciekawe, internauci przede wszystkim dostrzegają użytkowy aspekt korzystania z Internetu. Kwestie rozrywki przenoszą na dalszy plan – dodaje.

Jak wynika z naszych badań – korzystanie z Internetu podnosi jakość życia niemal w każdym aspekcie. Nasi badani najczęściej wskazywali na to, że Internet ułatwia wyszukiwanie informacji oraz pozwala łatwiej poszerzać wiedzę.

Przebadani przez nas internauci podkreślali także, że Internet pozytywnie wpływa na możliwość rozwoju pasji i zainteresowań. Wraz z wiekiem internautów rośnie poczucie wzrostu jakości życia związanej z Internetem.

– Młodsi ludzie nie postrzegają Internetu w kategoriach poprawy jakości życia, ponieważ wychowali s ię w świecie, w którym Internet był nieodzownym elementem otaczającej ich rzeczywistości. Jest on na stałe wpisany w standard ich życia – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Kolejny wniosek – im młodsza osoba, tym częściej korzysta z możliwości jakie daje Internet.

Cała prawda

Zapytaliśmy internautów, jak dostęp do sieci ułatwia im życie. Oto, co odpowiedzieli:

 • Internet pozwala mi na łatwe nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich (43% – zdecydowanie się zgadzam, 41% – raczej się zgadzam).
 • Internet pozwala mi na łatwy dostęp do informacji i wiadomości (44% – zdecydowanie się zgadzam, 43% – raczej się zgadzam).
 • Internet pozwala mi na łatwy dostęp do wiedzy, możliwości dokształcania się (63% – zdecydowanie się zgadzam, 29% – raczej się zgadzam).
 • Internet pozwala mi na łatwe uczestniczenie w życiu społeczno-politycznym, wyrażanie własnych opinii, udział w sondażach i głosowaniach (41% – zdecydowanie się zgadzam, 45% – raczej się zgadzam).
 • Internet pozwala mi na łatwiejsze poszukiwanie pracy (46% – zdecydowanie się zgadzam, 41% – raczej się zgadzam).
 • Internet daje mi łatwiejszy dostęp do rozrywki, kultury (54% – zdecydowanie się zgadzam, 37% – raczej się zgadzam).
 • Internet ułatwia mi korzystanie z usług turystycznych, transportowych (50% – zdecydowanie się zgadzam, 39% – raczej się zgadzam).
 • Internet ułatwia mi opłacanie rachunków (61% – zdecydowanie się zgadzam, 29% – raczej się zgadzam).
 • Internet ułatwia mi zarządzanie swoim kontem bankowym (64% – zdecydowanie się zgadzam, 28% – raczej się zgadzam).
 • Internet ułatwia mi załatwianie spraw urzędowych (37% – zdecydowanie się zgadzam, 44% – raczej się zgadzam).
 • Internet ułatwia mi robienie zakupów, sprzedawanie (51% – zdecydowanie się zgadzam, 39% – raczej się zgadzam).
 • Internet pozwala mi na łatwe zdobywanie informacji dotyczących zdrowia, korzystania z usług medycznych (44% – zdecydowanie się zgadzam, 43% – raczej się zgadzam).

Bez Internetu

O zdanie zapytaliśmy też osoby w wieku 45-64 lata, niekorzystające z Internetu.

67% z nich nie posiada w gospodarstwie domowym dostępu do Internetu. Co trzeci respondent w tej grupie, mimo niekorzystania z sieci, posiada do niej dostęp. Cztery na dziesięć gospodarstw domowych, w których mieszkają osoby niekorzystające z Internetu, ma Internet.

Dostęp do sieci mają gospodarstwa domowe osób z wyższym wykształceniem. W takim wypadku – najczęstszymi użytkownikami sieci w takich gospodarstwach są dzieci (76%).

Nasi badani do najczęstszych przyczyn niekorzystania z Internetu zaliczają: brak potrzeby, brak wystarczających umiejętności i brak pieniędzy na kupno sprzętu do obsługi Internetu.

Starsi respondenci w wieki 55-64 lata częściej od osób w wieku 45-54 lata wskazują, że nie posiadają wystarczających umiejętności do korzystania z sieci (33% względem 27%).

Rozważanie korzystania z Internetu jest uzależnione od sytuacji materialnej respondentów.

– 20% osób niekorzystających z Internetu rozważa korzystanie z niego w bliżej nieokreślonej przyszłości. 6% rozważa korzystanie jeszcze w ciągu tego roku – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – Co ciekawe, zgodnie z deklaracjami naszych badanych, korzyść w formie dostępu do informacji, mogłaby przekonać 33% osób niekorzystających z sieci do rozpoczęcia korzystania z niej – dodaje szef MC.

Co innego mogłoby wpłynąć na tę decyzję? Nasze pytanie brzmiało: Gdyby miał(a) Pani(i) zdecydować się na korzystanie z Internetu już teraz, to co by o tym zadecydowało?

 • Dostęp do informacji i wiadomości – 33%
 • Utrzymywanie kontaktu z rodziną  znajomymi – 28%
 • Dostęp do wiedzy, możliwości dokształcania się – 25%
 • Opłacanie rachunków – 22%
 • Możliwość poszukiwania pracy – 20%
 • Korzystanie z rozrywki – 17%
 • Zarządzanie swoim kontem bankowym – 15%
 • Załatwianie spraw urzędowych – 15%
 • Korzystanie z usług turystycznych, transportowych – 13%
 • Możliwość wyrażania własnych opinii – 12%
 • Własna twórczość w Internecie – 11%
 • Robienie zakupów, sprzedawanie – 11%
 • Inne – 3%
 • Trudno powiedzieć- 14%

– Najważniejszym, z punktu widzenia zainteresowania korzystaniem z Internetu, jest posiadanie do niego dostępu. Jeśli osoba posiada już dostęp, będzie bardziej skłonna, aby z niego korzystać – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski. – I na tym koncentrujemy nasze działania. W Ministerstwie Cyfryzacji realizujemy największy projekt budowy sieci światłowodowej w Europie. Wraz z nim podłączamy do szybkiego Internetu m.in. wszystkie szkoły i Gminne Ośrodki Kultury – dodaje szef MC.

Na rozważanie dostępu do Internetu wpływa ma także perspektywa podniesienia jakości życia, łatwiejsza komunikacja z bliskimi oraz łatwiejszy sposób poszerzania wiedzy. A to wszystko oczywiście dzięki Internetowi.

A co o Internecie sądzą osoby, które na co dzień z niego nie korzystają? Sprawdźcie:

 • Korzystanie z Internetu pozwala na oszczędność czasu (25% – zdecydowanie się zgadzam, 33% – raczej się zgadzam).
 • Korzystanie z Internetu pozwala na wygodę wyszukiwania informacji (32% – zdecydowanie się zgadzam, 41% – raczej się zgadzam).
 • Korzystanie z Internetu pozwala na podniesienie jakości życia (22% – zdecydowanie się zgadzam, 37% – raczej się zgadzam).
 • Korzystanie z Internetu pozwala na łatwiejszą komunikację z bliskimi (26% – zdecydowanie się zgadzam, 38% – raczej się zgadzam).
 • Korzystanie z Internetu pozwala na rozwój zawodowy (26% – zdecydowanie się zgadzam, 38% – raczej się zgadzam).
 • Internet pozwala w łatwiejszy sposób poszerzać wiedzę (33% – zdecydowanie się zgadzam, 39% – raczej się zgadzam).
 • Korzystanie z Internetu zwiększa dostęp do kultury i rozrywki (26% – zdecydowanie się zgadzam, 39% – raczej się zgadzam).

Internet dla każdego

A już w sobotę (7 września) rusza nabór wniosków w naszym konkursie „Internet dla każdego”. Na ten projekt przeznaczamy 120 000 000 złotych. Szacujemy, że dzięki tej inicjatywie na terenie naszego kraju pojawi się 19 tysięcy nowych punktów z bezpłatnym WiFi.

– Konkurs jest skierowany do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z całej Polski. To przede wszystkim one borykają się bowiem z brakiem ogólnodostępnej sieci – mówi minister cyfryzacji Marek Zagórski.

W naszym konkursie obowiązuje wyjątkowo uproszczona procedura.

Gminy mogą ubiegać się o dofinansowanie (bon) na budowę publicznych hotspotów na swoim terenie. Maksymalna kwota indywidualnego dofinansowania to 64 368 zł. Środki pokryją koszty instalacji hotspotów, ale utrzymanie infrastruktury i przepustowości będzie już zadaniem gmin. Dzięki konkursowi każda z nich zostanie wyposażona w przynajmniej 10 punktów z WiFi o prędkości na poziomie 30 Mb/s.

Wszystkie dokumenty znajdują się na stronie konkursu.

*W ramach pierwszego badania rocznego w projekcie „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechnienia korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” zrealizowaliśmy dwa badania, tj. badanie z internautami w wieku 18 i więcej lat oraz badanie z osobami niekorzystającymi z Internetu w wieku 45-64 lat. Pierwsze z tych badań zrealizowaliśmy techniką CAWI, natomiast drugie – z zastosowaniem techniki CATI. W ramach pierwszego z modułów zrealizowano 4985 wywiadów, zaś w ramach drugiego 1000 wywiadów. Badania koncentrowały się na czterech obszarach tematycznych dotyczących korzystania z Internetu, widzianych oczami internautów oraz osób niekorzystających z Internetu w wieku 45-64 lat w Polsce. Na obszary te składały się przede wszystkim: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w Internecie oraz programowanie. Zakres tematyczny wynikał z obszarów, których dotyczyły będą kampanie informacyjne promujące korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych. Badania zrealizowano w listopadzie i grudniu 2018 r.

O projekcie

Projekt „Kampanie edukacyjno-informacyjne na rzecz upowszechniania korzyści z wykorzystywania technologii cyfrowych” realizowany jest przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK. Kampanie mają na celu promowanie wykorzystywania technologii w codziennym życiu przez osoby w różnym wieku, przełamywanie barier z tym związanych oraz wzrost cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Projekt obejmuje cztery obszary: jakość życia, e-usługi publiczne, bezpieczeństwo w sieci i programowanie.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *