Dołącz do Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy (IoT)

Minister Cyfryzacji, w trosce o rozwój polskiej gospodarki i stworzenie warunków dla rozwoju innowacji, powołuje Grupę Roboczą ds. Internetu Rzeczy. Grupa ma być ucieleśnieniem idei ścisłej współpracy administracji – w tym właściwych resortów – z przedsiębiorcami.

Zdefiniowano trzy główne cele działania Grupy, jednak pozostajemy otwarci na przyszłe ewentualne sugestie jej członków. Chcemy, aby w ramach wspólnej pracy Grupa Robocza:

  • przeanalizowała potrzeby polskiej gospodarki związane z IoT i wskazała konkretne rozwiązania, które powinny być wdrożone na szczeblu ministerstwa i rządu,
  • pomogła w wypracowaniu przez ministerstwo rozwiązań mających stymulować rozwój firm, produktów i usług związanych z IoT,
  • wskazała nieuzasadnione bariery prawne ograniczające rozwój IoT a także potrzeby wprowadzenia standardów i regulacji dla harmonizacji tej części rynku.

W ramach Grupy chcemy zgromadzić reprezentację jak najszerszej części rynku związanego z IoT. Zależy więc nam na przedstawicielach środowisk biznesowych rozwijających technologie IoT, ale także sektorów gospodarki, których rozwój jest uzależniony od tych rozwiązań. Ponadto, zapraszamy do współpracy izby gospodarcze, środowiska naukowe, związki i zrzeszenia pracodawców, ale też organizacje społeczne.

W wyborze członków będziemy kierować się kryterium wiedzy merytorycznej kandydatów i chęcią osiągniecia jak największej reprezentatywności Grupy. Kandydatów prosimy o przesyłanie zgłoszeń, w których znajdzie się CV, nazwa reprezentowanej instytucji i zbiór zagadnień, które w ramach prac Grupy kandydat chciałby poruszyć.

Termin przyjmowania zgłoszeń: do 10 sierpnia 2018 r.

Adres email: sekretariat.dzd@mc.gov.pl

Bycie wybranym w skład Grupy wiąże się z koniecznością upublicznienia swojego imienia i nazwiska oraz reprezentowanej instytucji. Osoby, które nie wyrażają na to zgody, prosimy o niezgłaszanie swoich kandydatur.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *