Inwestujemy w zdrowie – nowa jakość w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego

Ponad 20% osób na całym świecie leczy się z powodu zaburzeń psychicznych. Według różnych szacunków problemy ze zdrowiem psychicznym dotykają od 5 do 8 milionów Polaków. W związku z tym rośnie także zapotrzebowanie na opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji. Tego typu rozwiązanie, dzięki funduszom unijnym, wdroży Mokotowskie Centrum Zdrowia Psychicznego.

MJK1

Stawiamy na brak instytucjonalizacji

– Dostrzegamy potrzeby społeczne dotyczące zdrowia psychicznego i staramy się na nie odpowiadać. Chcemy poprawiać jakość życia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi, dlatego Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju wspiera opiekę środowiskową. Dzięki innowacjom społecznym dofinansowaliśmy opracowanie i przetestowanie kilkunastu modeli, w których może funkcjonować niezinstytucjonalizowana opieka środowiskowa – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, wiceminister inwestycji i rozwoju.

Chodzi o profilaktykę oraz psychiatryczne wsparcie środowiskowe, dzięki którym osoby zmagające się z problemami nie muszą rezygnować z codziennych aktywności, na przykład z życia zawodowego.

10 milionów dla Mokotowa

W 2015 r. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs w Programie Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach którego przyznało dofinansowanie na opracowanie modeli opieki środowiskowej nad osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Takich modeli powstało 14. Stworzyli je między innymi Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Wrocławskie Centrum Zdrowia. Opracowania zakładały na przykład objęcie wsparciem rodziny i najbliższego otoczenia osoby z zaburzeniami lub chorobą psychiczną oraz przeciwdziałanie izolacji. Modele zaakceptowała Grupa Sterująca złożoną z ekspertów oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, resortu Inwestycji i Rozwoju oraz NFZ.

Z kolei konkurs ogłoszony w marcu 2017 r., z budżetem przekraczającym 260 milionów złotych, był ukierunkowany na przetestowanie powyższych modeli w praktyce. Projekty testowane są w różnych lokalizacjach np. w powiecie wielickim, koszalińskim, Gdańsku, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi. Projekt Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego jest jednym z tych, które zdobyły w tym konkursie dofinansowanie.

260 milionów złotych to pieniądze, które do tej pory MIiR przeznaczyło na działania mające poprawić jakość życia osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Łączna wartość podpisanych umów na dofinansowanie projektów to 200 milionów złotych. Wsparciem zostanie objętych ponad 15 tysięcy osób – pacjentów i członków ich rodzin.

10 milionów złotych to wartość projektu „Kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi w dzielnicy Mokotów”. Nowy model wsparcia zostanie wykorzystany jako uzupełnienie usług finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Projekt obejmuje miedzy innymi powołanie mobilnych zespołów interwencyjnych, stworzenie mieszkań treningowych dla osób opuszczających szpitale, organizację kampanii społecznej budującej świadomość i systematyzującej wiedzę o chorobach psychicznych.

Tego typu przedsięwzięcia są zgodne z kierunkami inwestowania funduszy unijnych na lata 2021-2027. Pieniądze europejskie na usługi społeczne będą w dużej mierze przeznaczone na świadczenie usług w formie niezinstytucjonalizowanej, czyli najbliższej społeczeństwu. O tym, że należy postawić na profilaktykę i wsparcie środowiskowe na jak najwcześniejszym etapie choroby mówi także Narodowy Program Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2022.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *