Ponad miliard złotych wsparcia na inwestycje transportowe z Programu Infrastruktura i Środowisko

Modernizacja lub budowa 55 dworców, usprawnienie ruchu na liniach kolejowych oraz poprawa stanu informacji pasażerskiej to tylko część projektów, które dostaną dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Podpisanie umów na inwestycje o łącznej wartości prawie 1,8 miliarda zł, odbyło się 26 marca. W uroczystości wzięli udział m.in. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W sumie popisano osiem umów o dofinansowanie na inwestycje transportowe. Łączna wartość projektów to prawie 1,8 mld zł. Unijne dofinansowanie wyniesie 1,2 mld zł.

Dotychczas w Programie Infrastruktura i Środowisko podpisaliśmy ponad 2 tysiące umów na kwotę ponad 90 mld zł. Dziś suma ta wzrosła do 91,3 mld zł i tym samym wykorzystaliśmy już blisko 80% dostępnych funduszy z POIiŚ na lata 2014-2020” – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. 

Minister Kwieciński stoi przy mównicy, obok niego przy mównicy stoi minister Adamczyk. Za nimi stoją inni prelegenci.W tle stoją flagi Polski.

Większość, bo aż pięć podpisanych dzisiaj umów, to inwestycje dworcowe PKP S.A. o łącznej wartości ponad 460 milionów złotych. Unia Europejska dofinansuje je kwotą ponad 313 milionów złotych.

Znacząca część wszystkich środków z POIiŚ, bo ponad 21 miliardów zł, została zainwestowana w kolej. Dotychczas podpisane umowy oznaczają, że finansowanie unijne obejmie budowę lub modernizację blisko 900 km linii kolejowych oraz zakup lub ulepszenie ponad 500 pojazdów kolejowych. To, że inwestycje w kolej mają sens widać w coraz lepszych danych dotyczących liczby pasażerów i ilości przewiezionych towarów” – dodał minister Kwieciński. 

 W ubiegłym roku z pociągów w Polsce skorzystało ponad 310 mln osób. To wzrost o prawie 7 mln w porównaniu z 2017 rokiem. Rośnie też znaczenie przewozu towarów koleją. Jak informował w styczniu Urząd Transportu Kolejowego w 2018 roku przewoźnicy kolejowi przewieźli ponad 250 mln ton towarów. To o 10 mln ton więcej niż rok wcześniej. 

Dofinansowanie z POIiŚ na blisko 70 milionów zł uzyska także obwodnica Bolkowa, która docelowo będzie powiązana drogą ekspresową S3 Legnica – Bolków – Lubawka. Inwestycja ta pozwoli skrócić czasu przejazdu pomiędzy najważniejszymi miastami w zachodniej części Polski.

Dofinansowane projekty:

  • Prace na linii kolejowej nr 93 na odcinku Trzebinia – Oświęcim – Czechowice Dziedzice
  • Projekt, dostawa i instalacja elementów prezentacji dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego wraz z infrastrukturą techniczną na dworcach, stacjach i przystankach kolejowych
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 6 na odcinku Warszawa Wschodnia – Białystok – Kuźnica Białostocka
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 1 na odcinku Skierniewice – Częstochowa, dworca Gałkówek przy liniach nr 17 i 25
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa – Dorohusk wraz z dworcem na st. Kraśnik położonym przy linii 68
  • Modernizacja wybranych dworców przy liniach kolejowych nr 353,131 oraz 3
  • Modernizacja wybranych dworców przy linii kolejowej nr 274 na odcinku Wrocław – Boguszów-Gorce Zachód wraz z przedłużeniem przy linii 311, wybranych dworców przy linii kolejowej nr 282 wraz z dworcem na st. Malczyce położonym przy linii 275
  • Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu dk 3/5

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *