Inwestycje podmiotów gospodarczych w I połowie 2019 r.

Dane GUS nt. wyników finansowych podmiotów gospodarczych (powyżej 10 zatrudnionych) wskazują, że w I połowie 2019 r. inwestycje tej grupy przedsiębiorstw wzrosły o 17,9% (w cenach stałych). Natomiast wartość w cenach bieżących osiągnęła niemal 70 mld zł, wobec 58,7 mld zł rok wcześniej. Tym samym przedsiębiorstwa potwierdzają swoją wiodącą rolę w kontekście wzrostu inwestycji w całej gospodarce.

Grafika z napisem inwestycje

W strukturze inwestycji badanej grupy przedsiębiorstw wiodącą rolę odegrały nakłady na budynki i budowle (wzrost o 24,4%) oraz na środki transportu (o 24% w cenach stałych). Ponad 74% nakładów inwestycyjnych poniosły podmioty duże (powyżej 250 zatrudnionych). Jednostki średnie (o liczbie pracujących od 50 do 249 osób) zrealizowały 19%, a jednostki małe (o liczbie pracujących 10-49 osób) – 6,5% ogółu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób.

Znaczną aktywność inwestycyjną wykazywał także sektor motoryzacyjny, mimo spowolnienia obserwowanego w Niemczech. Udział poniesionych nakładów w jednostkach produkujących pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy wyniósł 14,3%, zaś artykułów spożywczych – 13,1%.

W naszej ocenie sektor przedsiębiorstw pozostanie głównym motorem napędowym w obszarze inwestycji również w drugiej połowie 2019 r. Sprzyjać temu będzie utrzymująca się presja na optymalizowanie procesów produkcyjnych – chociażby ze względu na napiętą sytuację na rynku pracy, oraz stabilny popyt wewnętrzny kompensujący niepewne perspektywy w otoczeniu gospodarczym Polski. Dodatkowym proinwestycyjnym bodźcem w tym obszarze pozostanie stabilny napływ środków unijnych, szczególnie w przypadku sektorów związanych z transportem, energetyką czy też budownictwem.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *