Minister Buk na Kongresie ITAPA o agendzie cyfrowej dla Grupy Wyszehradzkiej

13 listopada br. Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, wzięła udział w Międzynarodowy, Kongresie ITAPA organizowanym co roku w Bratysławie. Minister Buk zaprezentowała propozycję współpracy państw V4 w ramach gospodarki opartej na danych oraz toczących się negocjacji wieloletnich ram finansowych.

Kongres ITAPA to wydarzenie poświęcone tematom cyfrowym, które co roku gromadzi światowych liderów oraz ekspertów z branży ICT. Konferencja stanowi okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń dla przedstawicieli strony rządowej i przedsiębiorców, a także dla promowania na forum światowym najnowszych trendów z zakresu e-administracji.
Ponadto, Kongres znacznie przyczynia się do podnoszenia świadomości nt. społeczeństwa informacyjnego.

W tym roku główne tematy konferencji to dane, sztuczna inteligencja, smart city, cyberbezpieczeństwa oraz e-administracja. Minister Wanda Buk, wspólnie z przedstawicielami państw Grupy Wyszehradzkiej (V4 – Polska, Węgry, Czechy i Słowacja), wzięła udział w panelu dyskusyjnym otwierającym Kongres.

Podczas swojego wystąpienia Wanda Buk wskazała, iż państwa grupy V4 powinny skupić się na tworzeniu gospodarki opartej na danych. W szczególności poprzez budowę zaufanych ekosystemów/wirtualnych składnic danych (ang. data virtual warehouses), czyli sprawnych
i uproszczonych mechanizmów gromadzenia, wymiany danych i zarządzania nimi na potrzeb edukacji, badań i wdrożeń. Minister podkreśla, że dla krajów naszego regionu, ustanowienie rytualnych składnic danych to doskonały sposób na zapewnienie trwałego wzrostu gospodarczego, w tym na rozwój technologii sztucznej inteligencji, której motorem
są właśnie dane. Minister Buk odniosła się również do priorytetów cyfrowych dla kolejnej Komisji Europejskiej i trwających negocjacji przyszłych ram finansowych EU.

Po zakończeniu pierwszego panelu odbyła się konferencja prasowa z udziałem:

  • Wandy Buk, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji;
  • Vladimir Dzurilla, Przewodniczącego Krajowej Agencji ds. Telekomunikacji oraz Informatyzacji Republiki Czeskiej;
  • Ferenc Vagujhelyi, Prezesa Krajowej Rady ds. Telekomunikacji oraz Informatyzacji
    na Węgrzech;
  • Jiri Burianek, Sekretarza Generalnego Europejskiego Komitetu Regionów;
  • Radoslav Repa, przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Słowacji.

Prelegenci podsumowali swoje wystąpienia i dyskusję na temat współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej w obszarze cyfrowym, a następnie odpowiadali na pytania dziennikarzy.

Na marginesie spotkania Minister Buk spotkała się także z Panem Milosem Koterec, doradcą Wice-Premiera Republiki Słowackiej oraz pełniącego obowiązki Dyrektora Generalnego sekcji agendy cyfrowej w Biurze Wice-Premiera. Tematem rozmowy była intensyfikacja współpracy państw tworzących Grupę Wyszehradzką, unijne negocjacje Wieloletnich Ram Finansowych oraz priorytety nowej Komisji Europejskiej.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *