Rozwijaj swoją firmę już od stycznia! Zapraszamy do składania wniosków w konkursach dla przedsiębiorców

W styczniu na małe, średnie i duże firmy czeka 77 konkursów. Dofinansowanie z funduszy europejskich można otrzymać m.in. na: badania i rozwój, edukację, innowacje i efektywność energetyczną. 

Zapoznaj się z bieżącymi konkursami. Wybrane prezentujemy poniżej.

Badania i rozwój

Ikona ilustrująca badania i rozwój

Przedsiębiorcy, którzy chcą zdobyć know-how oraz ulepszyć obecne już na rynku produkty lub usługi czy też stworzyć nowe, mogą skorzystać z dofinansowania na badania przemysłowe. Służą one sprawdzeniu i ocenie, czy dany rodzaj technologii jest przydatny na rynku, w jakim stopniu i jakie można wprowadzić ulepszenia.

Do 28 lutego 2019 r. konsorcja składające się z przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej mogą ubiegać się o grant z funduszy unijnych przeznaczony na ten cel.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Programu Inteligentny Rozwój.

Firmy z Dolnego Śląska do 1 lutego mają jeszcze czas, aby złożyć wniosek na projekty badawcze. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, opracowaniu linii pilotażowych, prototypów, ocenie potencjału komercyjnego projektu. W tym konkursie można też sfinansować koszty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego do urzędów patentowych, zakup licencji, stworzenie infrastruktury badawczo-rozwojowej.

Maksymalnie możesz uzyskać 4,3 mln zł, a jeśli jesteś mikroprzedsiębiorcą to poziom dofinansowania wynosi aż 80% kosztów kwalifikowanych.

Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Województwa Śląskiego.

21 stycznia w województwie lubuskim startuje konkurs na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych dla małych i średnich firm. Z puli wynoszącej prawie 40 mln zł, możesz dofinansować projekty, które są innowacyjne co najmniej na skalę województwa lubuskiego. Wsparcie może wynosić aż 10 mln zł na jeden projekt.

Więcej informacji na stronie Regionalnego Programu Województwa Lubuskiego.

Jesteś przedsiębiorcą z Mazowsza, który posiada certyfikat Seal of Excellence przyznany po 1 stycznia 2017 r.? Złóż wniosek na dofinansowanie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych. Na konkurs przeznaczyliśmy prawie 13 mln złotych. Masz czas do 27 marca.

Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego.

Edukacja

ikona ilustrująca edukację

We współczesnym świecie trudno się obejść bez posiadania kompetencji cyfrowych. Niezwykle ważne jest, aby osoby odpowiedzialne za edukację uczniów były do tego właściwie przygotowane. Z tego względu fundusze unijne wspierają rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania programowania.

Podmioty zainteresowane otrzymaniem dofinansowania na ten cel mogą składać wnioski do 29 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można znaleźć na stronie Centrum Projektów Polski Cyfrowej.

Innowacje społeczne

ikona ilustrująca innowacje

Przedsiębiorcy samodzielnie lub w partnerstwie mogą ubiegać się o środki na prowadzenie tzw. inkubatora innowacji społecznych w zakresie dostępności. Poprawa dostępności produktów oraz usług dla osób z niepełnosprawnościami, jak również osób starszych o ograniczonej mobilności lub percepcji to bardzo ważny temat.

Pomoc w rozwiązaniu tego problemu niosą właśnie innowacje społeczne. To działania, które mają na celu polepszeniejakości życia. Innowacyjność może wynikać z wprowadzania unikalnych rozwiązań, ale także z faktu wdrożenia już znanego rozwiązania, występującego w nowym kontekście społecznym.

Wnioski o dofinansowanie z funduszy unijnych można składać do 30 stycznia 2019 r.

Więcej informacji na ten temat można przeczytać na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Zagadnienie dostępności dotyczy także obszaru edukacji. Jeszcze do 17 stycznia 2019 r. firmy, które mają pomysł na opracowanie kompleksowego modelu “Dostępnej szkoły” mogą ubiegać się o dofinansowanie na ten cel. Firmy będą pełnić  funkcję operatora grantów, które dotyczą przetestowania modelu w co najmniej 25 szkołach podstawowych.

Więcej informacje na temat konkursu ponownie znajdziemy na stronie Programu Wiedza Edukacja Rozwój.

Efektywność Energetyczna

ikona ilustrująca efektywność energetyczną

Temat smogu jest szczególnie istotny o tej porze roku, dlatego również przedsiębiorcy mogą uzyskać środki unijne na projekty związane z efektywnością energetyczną.

Na przykład w województwie dolnośląskim firmy, które zarządzają infrastrukturą lub świadczą usługi w zakresie transportu, mogą otrzymać do 85% dofinansowania projektu. Działania muszą dotyczyć inwestycji, które ograniczają indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast lub związane są z systemami zarządzania ruchem i energią.

Sprawdź szczegóły na stronie Regionalnego Programu Województwa Dolnośląskiego.

Również firmy z województwa lubuskiego, pomorskiego i śląskiego mogą zdobyć dofinansowanie na projekty z zakresu efektywności energetycznej. Zobacz bezpośrednie linki w naszej tabeli bądź na stronach internetowych tych programów regionalnych.

Poznaj szczegóły

To tylko wybrane przykłady konkursów. Jeśli jesteś zainteresowany, szczegółowe informacje o wszystkich trwających naborach znajdziesz poniżej:

Te dane dostępne są również na portalu Funduszy Europejskich, w zakładce Zobacz ogłoszenia o naborach wniosków.

W znalezieniu oferty odpowiedniej dla Twoich potrzeb pomoże także Wyszukiwarka Dotacji.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Przyjdź, zadzwoń lub wyślij maila bezpośrednio do instytucji organizującej konkurs lub Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich. Pracownicy i konsultanci udzielą Ci bezpłatnych informacji.

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *