Koszty pracy w UE – komentarz MPiT do danych Eurostat

Godzinowe koszty pracy w Unii Europejskiej w I kw. 2019 r. wzrosły przeciętnie o 2,6% w porównaniu z tym samym kwartałem 2018 r., podał Eurostat. Koszty pracy związane z wynagrodzeniem wzrosły przeciętnie o 2,7%, a pozapłacowe koszty pracy o 2,1%.

Wzrost kosztów pracy jest bardzo nierównomiernie rozłożony pomiędzy państwa członkowskie. Wyraźnie widać podział pomiędzy kraje Europy Środkowo-Wschodniej a Zachodniej. W tej drugiej grupie koszty pracy rosną znacznie wolniej. W omawianym okresie najszybszy wzrost nastąpił w Rumunii (16,3%) i Bułgarii (12,9%). Na drugim biegunie znalazła się Grecja, gdzie koszty pracy nawet się obniżyły.

Szybszy wzrost kosztów pracy w naszym regionie nie jest zaskakujący. Relatywnie dobra koniunktura umożliwia wyższy poziom wynagrodzeń.

Polska – z wynikiem 5,9% – znalazła się na 8. miejscu, pod względem wzrostu kosztów pracy. Utrzymanie relatywnie niższych kosztów pracy umożliwia utrzymanie konkurencyjności krajowych przedsiębiorców, jak również zachęca inwestorów zagranicznych do wyboru Polski, jako kraju realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *