Finalizacja prac nad tworzeniem Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

Dobiegają końca prace nad wdrożeniem tzw. dyrektywy NIS. Ustawa, dzięki której, po raz pierwszy w Polsce, tworzy się całościowy system cyberbezpieczeństwa wejdzie w życie 28 sierpnia br. Finalizowane są obecnie prace nad ośmioma rozporządzeniami wykonawczymi, bez których pełne wdrożenie nowego systemu nie jest możliwe.

Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa została uchwalona przez Sejm RP 5 lipca br. W dniu 1 sierpnia br. Prezydent RP podpisał ustawę, która następnie została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP 13 sierpnia br. (Dz. U. 2018 poz. 1560). Po upływie 14 dni od publikacji stanie się obowiązującym aktem prawnym.

Dzięki ustawie powstanie w Polsce krajowy system cyberbezpieczeństwa. W jego skład wejdą m.in. instytucje administracji rządowej i samorządowej oraz najwięksi przedsiębiorcy z kluczowych sektorów gospodarki.

Obecnie, po etapie konsultacji społecznych, trwają uzgodnienia wewnątrzrządowe nad ostatecznym kształtem zapisów szczegółowych rozporządzeń wykonawczych do ustawy.

Poniżej prezentujemy aktualny stan prac nad poszczególnymi rozporządzeniami.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie progów uznania incydentu za poważny
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu usług kluczowych oraz progów istotności skutku zakłócającego incydentu dla świadczenia usług kluczowych
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu działania oraz trybu pracy Kolegium do Spraw Cyberbezpieczeństwa
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie dokumentacji cyberbezpieczeństwa systemów informacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług kluczowych
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie kryteriów uznania naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych za naruszenie o istotnym wpływie na funkcjonowanie sieci lub usług
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie wzoru formularza do przekazywania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług telekomunikacyjnych, które miało istotny wpływ na funkcjonowanie sieci lub usług
Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych i technicznych dla podmiotów świadczących usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz wewnętrznych struktur organizacyjnych operatorów usług kluczowych odpowiedzialnych za cyberbezpieczeństwo
Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie wykazu certyfikatów uprawniających do przeprowadzania audytu
Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *