Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach CEF2 – Łącząc Europę

Wsparcie sieci 5G, podłączenie do bardzo szybkiego internetu dla lokalnych centrów społeczno-gospodarczych to niektóre z celów instrumentu Connecting Europe Facility na lata 2021-2027 (CEF 2).

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje społeczne w ramach których zbiera opinie na temat nowego instrumentu „Łącząc Europę – CEF2”. W konsultacjach społecznych mogą wziąć udział przedstawiciele sektora publicznego, przedsiębiorcy, środowiska naukowe oraz obywatele. Na podstawie zebranych informacji Komisja Europejska określi priorytety we wdrażaniu CEF2, nowe wskaźniki i harmonogram programu.

Konsultacje rozpoczęły się 3 lipca, a zakończą 11 września 2019 roku.

CEF2 – Łącząc Europę

CEF2 ma na celu wsparcie rozwoju infrastruktury w Państwach Członkowskich UE oraz spełnienie celów Strategii Społeczeństwa Gigabitowego w perspektywie lat 2021 – 2027. Budżet przeznaczony na instrument wynosi 3 mld euro.

W ramach CEF2 planowane jest wspieranie inwestycji w rozwój infrastruktury nowej generacji, na potrzeby dostępu do nowoczesnych usług cyfrowych. CEF2 będzie jednocześnie uzupełnieniem dla innych programów, które wspierają rozwój infrastruktury o bardzo dużej przepustowości, w szczególności Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz programu InvestEU.

Zachęcamy do udziału oraz do przekazania informacji o trwających konsultacjach.

Więcej informacji o CEF 2 oraz formularz konsultacji

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *