Lepsi od Niemiec, Danii i Hiszpanii

Polski projekt budowy sieci szerokopasmowej w Polsce zajął pierwsze miejsce w organizowanym przez Komisję Europejską konkursie European Broadband Awards (EBA). To największa w historii tego typu inwestycja finansowana z funduszy unijnych.

 

EBA to coroczna nagroda przyznawana za wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie dostępu do szerokopasmowego Internetu.  Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono kilkadziesiąt projektów z całej Europy, w tym z Polski.

– Nagroda European Broadband Awards to uznanie dla pracy bardzo wielu ludzi przy projekcie, który jest podstawą do budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, podstawą do tego, byśmy mogli zacząć mówić o internecie rzeczy, otwartych danych i sieci 5G – podkreślił w trakcie dzisiejszej konferencji Marek Zagórski, minister cyfryzacji.

Zaznaczył też, że zwycięstwo polskiego projektu to wielki sukces. – To jeden z najlepszych, największych i najbardziej rozbudowanych projektów budowy sieci szerokopasmowej w Unii Europejskiej – mówił szef ministerstwa cyfryzacji. – Jego celem jest likwidacja „białych plam”.

Chodzi tu o szkoły i gospodarstwa domowe w miejscowościach i regionach, które były dotychczas wykluczone z dostępu do nowoczesnego, szybkiego Internetu.

– Szerokopasmowa sieć przyniesie dotychczas wykluczonym regionom nowe szanse i możliwości rozwoju, blisko 70 procent gospodarstw domowych podłączanych do Internetu w ramach projektu CPPC znajduje się w miejscowościach mniejszych niż 5 tysięcy mieszkańców – mówiła wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. – Nowoczesne technologie to łatwiejsza komunikacja, rozwój innowacji np. na rynku pracy, czy wyrównywanie szans dla uczniów w szkołach. Dzięki naszym działaniom, każdego dnia ponad tysiąc polskich obywateli dołącza do świata cyfrowych technologii – zaznaczyła wiceszefowa resortu cyfryzacji.

– Polski rząd patrzy na cyfryzację nie tylko dlatego, że jest modna, ale dlatego że jest olbrzymią szansą na rozwój. Cyfryzacja jest traktowana jako priorytet, co znajduje odzwierciedlenie w nowej perspektywie finansowej, w której znacznie zostaną zwiększone wydatki na rozwój rynku cyfrowego – powiedział podczas konferencji w Ministerstwie Cyfryzacji Jerzy Kwieciński, minister inwestycji i rozwoju.

A minister Zagórski dodał też, że to bardzo dobry tydzień dla wszystkich, którzy zajmują się cyfryzacją w Polsce. W rankingu Open Data Maturity Polska awansowała z miejsca 22 na 13.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się w poniedziałek (19 listopada 2018 r.) w Brukseli w obecności Komisarz UE ds. Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Cyfrowego Mariyi Gabriel. Nagrodę odebrała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Projekt, zgłoszony przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), zwyciężył w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych”. To kategoria, która przyciągnęła największą liczbę zgłoszeń. Startowały w niej inicjatywy m.in. z Niemiec, Danii i Hiszpanii.

Jury konkursu, składające się z europejskich ekspertów rynku telekomunikacyjnego, doceniło znaczący wpływ projektu na zrównoważony rozwój terytorialny. Jurorzy podkreślili też jego skalę i kompleksowość, dzięki której stanowi ważny element rozwoju nowoczesnych technologii w Polsce.

Zwycięski projekt obejmuje budowę infrastruktury szerokopasmowej na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich. Efekt? Dostęp do szybkiego Internetu.


Zwycięski projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach 2,5 miliarda złotych pochodzących z sektora prywatnego uzupełni – jako wkład własny – prawie 3,5 miliarda złotych pomocy publicznej, finansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. To największa w historii inwestycja z funduszy unijnych dotycząca budowy sieci szerokopasmowych.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *