Lista Ośrodków Innowacji

Fiszka_Netrix_group (XLSX 54 KB)Usługi świadczone przez akredytowane Ośrodki Innowacji będą na bieżąco wprowadzane do Bazy Usług Rozwojowych (BUR), czyli do platformy prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/

Zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa, dokumentu określającego strategię interwencji funduszy europejskich w Polsce na lata 2014-2020, podmioty zarejestrowane w BUR mają być jedynymi dostawcami usług rozwojowych w ramach tzw. podmiotowych systemów finansowania usług dla przedsiębiorców.

Funkcjonalność platformy pozwoli Ośrodkom Innowacji uzyskać możliwość zaprezentowania swojej oferty, a przedsiębiorcom z sektora MSP umożliwi wyszukanie bądź zamówienie (sprofilowane według swoich potrzeb) usługi z dofinansowaniem z funduszy europejskich.

Poniżej prezentujemy listę Ośrodków Innowacji, które otrzymały akredytację zgodnie z zasadami obowiązującymi do dnia 30 sierpnia 2016 r. i dokonały aktualizacji Fiszek ofert usługowych:

1. Instytut Innowacji Technologii Politechniki Białostockiej Sp. z o.o. (XLSX 32 KB)

2. Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Poznański Park Naukowo-Technologiczny (XLSX 32 KB) (data zakończenia przyznanej akredytacji to 5 luty 2018 r.)

3. Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (XLS 80 KB)

4. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Bielsko Biała (XLSX 26 KB) (data zakończenia przyznanej akredytacji to 5 luty 2018 r.)

5. Puławskie Centrum Przedsiębiorczości  (XLSX 29 KB)

6. “MERITUM” Lubelska Grupa Doradcza Sp. z o.o. (XLSX 24 KB) (data zakończenia przyznanej akredytacji to 5 luty 2018 r.)

7. Akademia Techniczno – Humanistyczna w Bielsku Białej – Dział Nauki i Współpracy Zewnętrznej (XLSX 27 KB)

8. Międzynarodowy Instytut Outsourcingu (XLSX 25 KB)

9. UX2 Centrum Technologiczne Sp. z o.o.  (akceptacja 31 stycznia 2018 r.)

10. DC Centrum Sp. z o.o. (XLSX 21 KB)

11. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (XLSX 45 KB)

12. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki – Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (XLSX 32 KB)

13. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. (XLSX 24 KB)

14. Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (XLSX 36 KB)

15. Wielkopolski Instytut Jakości (XLSX 40 KB)

16. Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Uniwersytet Opolski (XLSX 26 KB)

17. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (XLSX 24 KB)

18. Agencja Rozwoju Regionalnego “ARLEG” S.A. (XLSX 24 KB)

19. Laboratorium inLAB – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (XLSX 28 KB)

20. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny (PDF 5 MB)

21. Netrix Group. Sp. z o.o. (Wniosek o przedłużenie akredytacji w trakcie weryfikacji)

22. Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Nukowo -Technicznych NOT (akceptacja 30 stycznia 2018 r.) 

23. Agencja Rozwoju Rozwoju Regionalnego MARR S.A. (Wniosek o przedłużenie akredytacji w trakcie weryfikacji)

24. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wielkopolskim (XLSX 28 KB)

25. Bełchatowsko Kleszczowski Park Przemysłowo Technologiczny Sp. z o.o. (XLSX 27 KB)

26. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe (XLSX 34 KB)

27. Fundacja “Progress and Business” (XLSX 44 KB)

28. Rudzka Agencja Rozwoju “INWESTOR” Sp. z o.o. (XLSX 35 KB)

29. YouNick Technology Park sp. z o.o.  (XLSX 40 KB)

30. Instytut Metali Nieżelaznych Gliwice (XLSX 27 KB)

31. Fundingbox Accelerator Sp. z o.o. (XLSX 33 KB)

32. Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy (XLSX 32 KB)

33. Kwidzyński Park Przemysłowo – Technologiczny Sp. z o.o.  (XLSX 22 KB)

34. “Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Zwiazek Pracodawców (XLSX 19 KB)

35. INVESTIN Sp. z o.o. (XLSX 55 KB)

36. Fundacja Centrum Innowacji FIRE  (Wniosek o przedłużenie akredytacji w trakcie weryfikacji)

37. JSC Consulting Jadwiga Szatkowska (XLS 89 KB)

38. Fundacja Poszanowania Energii  (Wniosek o przedłużenie akredytacji w trakcie weryfikacji)

39. Centrum Transferu Technologii IF PAN  (data zakończenia przyznanej akredytacji to 5 luty 2018 r.)

40. Instytut Doradztwa Sp. z o.o. (Wniosek o przedłużenie akredytacji w trakcie weryfikacji)

41. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi (XLSX 35 KB)

42. Ellipsis Sp. z o.o. (XLSX 23 KB)

43. Park – Naukowo – Technologiczny, Polska Wschód (XLSX 25 KB)

44. Park Naukowo-Technologiczny “Technopark Gliwice” Sp. z o.o. (PDF 2 MB)

45. Fundacja Rozwoju Podhala (XLSX 30 KB)

46. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o. (XLSX 25 KB)

47. INNPuls Sp. z o.o. (XLSX 255 KB)

48. Elbląski Park Technologiczny (XLSX 31 KB)

49. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp z o.o. (XLSX 31 KB)

50. Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa (XLSX 19 KB)

51. Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych (XLSX 29 KB)

52. Stowarzyszenie B4 (XLSX 75 KB) (data złożenia 19 stycznia br., zatwierdzenia 16 lutego br.)

53. Instytut Technologii Elektronowej (ITE) (XLSX 30 KB)

54. Centrum Innowacji i Transferu Technologii – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (XLSX 22 KB)

55. NOA FUND SP. z o.o. SK-A  (data zakończenia przyznanej akredytacji to 5 luty 2018 r.)

56. Gmina Kielce-Kielecki Park Technologiczny (XLSX 26 KB)

57. Wrocławski Park Technologiczny (XLSX 32 KB)

58. Prometeia Capital Sp. z o.o. (XLSX 29 KB)

59. Intytut Technik Innowacyjnych EMAG (XLSX 26 KB)

60. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Wniosek o przedłużenie akredytacji w trakcie weryfikacji) 

61. Fundacja Obserwatorium Zarządzania (XLSX 37 KB) 

62. Lubelski Park Naukowo Technologiczny S.A. (brak aktualizacji) (data zakończenia przyznanej akredytacji to 5 luty 2018 r.)

63. Turecka Izba Gospodarcza (XLSX 21 KB) (akceptacja 3 stycznia 2018 r.)

 

Poniżej lista Fiszek ofert usługowych Ośrodków Innowacji, które otrzymały akredytację zgodnie z zasadami obowiązującymi po 30 sierpnia 2016 r.

1. Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska (WCTT)

2. Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Rada Miejska w Gliwicach

3. Usługi doradcze w zakresie innowacji oraz usługi wsparcia innowacji TARR Centrum Innowacyjności Sp. z o.o. 

4. Instytut Logistyki i Magazynowania

5. Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. – Technopark Pomerania

6. Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o.

Link do fiszek nr 1-6

7. Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie im. Stanisława Staszica, Centrum Inteligentnych Systemów Informatycznych

8. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

9. Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

10. Centrum Transferu Ekotechnologii Sp. z o.o.

11. Inventity Foundation

12. Uniwersytet Śląski w Katowicach

13. BTM INNOVATIONS Sp. z o.o.  (XLSX 29 KB)

Link do fiszek nr 7-13

14. Sekwencja Sp. z o.o.  (XLSX 23 KB) 

15. Fundacja na Rzecz Wspierania Rozwoju Technologii Human Cloud (XLSX 26 KB)

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *