Ministerstwo pomaga sięgnąć po 100 milionów euro na transport

W ramach instrumentu Łącząc Europę firmy i podmioty publiczne z całej UE mogą ubiegać się o pieniądze na inwestycje transportowe. Trwa właśnie nabór, w którym do wzięcia jest 100 mln euro. Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zorganizowało spotkanie dla tych, którzy chcą sięgnąć po te pieniądze.

Podczas CEF INFO DAY 2019 przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz unijnej Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA), omówili procedury naboru, główne kryteria dotyczące składanych wniosków, wymogi formalne, dostępne wsparcie oraz zasady oceny zgłoszonych projektów. Aktywny udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele reprezentujący sektor publiczny i prywatny.

6 przedstawicieli siedzi przy stole wsród nich jest minister Małgorzata Zielińska za nimi znajduję się ścianka z napisem "Łącząc Europę"

fot. DPI/MIiR

W obecnie trwającym naborze do wykorzystania jest 100 mln euro, w tym 65 mln przeznaczone jest na odcinki transgraniczne dróg i kolei oraz na połączenia i rozwój portów morskich na sieci kompleksowej TEN-T, a 35 mln na inwestycje kolejowe związane przede wszystkim z modernizacją pociągów w ruchu towarowym.

Minister Małgorzata Zielińska zabiera głos

Fot. DIP/MIiR

Pula środków w trwającym konkursie CEF to jedynie 100 mln euro dostępnych dla wszystkich państw członkowskich UE. Projekty wybierane są w ramach procedury konkursowej przez Komisję Europejską. Konkurencja jest duża, bo inwestycje z Polski muszą konkurować z projektami z innych krajów. Poprzednie lata potwierdzają jednak, że polskie przedsięwzięcia mają dużą szanse na uzyskanie dofinansowania. Zachęcamy do ubiegania się o te pieniądze. Zapewniam, także że wszyscy beneficjenci, którzy złożą wnioski o dofinansowanie otrzymają wsparcie i pomoc ministerstwa w aplikowaniu o środki CEF” – zaznaczyła obecna na konferencji minister Małgorzata Zielińska

 „Łącząc Europę” (CEF) to instrument finansowy zarządzany przez Komisję Europejską, która ogłasza konkursy i wybiera inwestycje. O wsparcie z CEF mogą ubiegać się zarówno przedstawiciele sektora publicznego jak i prywatnego. Polscy beneficjenci realizują 50 projektów o łącznej wartości około 6 mld euro, w tym dofinansowanie z CEF to około 4,22 mld euro. Największym beneficjentem CEF w całej UE są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Około 17% całego budżetu CEF to projekty z Polski.

Kadr pokazuje wszystkich uczestników konferencji

Fot. DIP/MIiR

Szczegółowy harmonogram konkursu znajduje się m.in. w załączonych prezentacjach.

Po więcej informacji o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie CEF zapraszamy do następujących źródeł:

Prezentacje z konferencji:

Źródło: www.miir.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *