Na EFNI o sztucznej inteligencji oraz równości społecznej

W dniach 27-28 września br. minister Karol Okoński wziął udział Europejskim Forum Nowych Idei, które jak co roku odbyło się w Sopocie. Zabrał tam głos w dyskusji poświęconej sztucznej inteligencji oraz wpływie nowych technologii na zagadnienie równości społecznej.

Europejskie Forum Nowych Idei to konferencja organizowana od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan przy współudziale BusinessEurope oraz miasta Sopot, poświęcona globalnym trendom, nowym ideom oraz przyszłości Europy. Forum co roku gromadzi ponad tysiąc uczestników – przedstawicieli świata biznesu, nauki, kultury oraz administracji zarówno polskiej jak i europejskiej, którzy debatują o najważniejszych wyzwaniach dla biznesu i społeczeństw w zmieniającym się świecie, o globalnych trendach oraz o przyszłym kształcie Unii. Z ramienia Ministerstwa Cyfryzacji udział w konferencji wziął minister Karol Okoński.

W tym roku Forum odbywa się pod tytułem „Nowy globalny porządek czy nowy globalny bałagan? Świat  w nowej wersji: wizja i odpowiedzialność”. Dynamiczny rozwój systemów opartych na sztucznej inteligencji jest jednym z tych zagadnień, które wymagają głębokiej refleksji zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym. Jednym z uczestników dyskusji na temat był minister Okoński. Podczas swojej wypowiedzi Karol Okoński zaznaczył, że kluczowym czynnikiem dla rozwoju SI jest dostęp do danych, zarówno tych pochodzących z sektora publicznego jak i tych wytwarzanych przez przemysł. MC opowiada się za udostępnianiem danych do ponownego wykorzystania w całej UE. Bliska jest nam idea budowy zaufanych ekosystemów/wirtualnych składnic danych (ang. data virtual warehouses). W tym duchu w Ministerstwie Cyfryzacji trwają prace z grupą zaangażowanych ekspertów mające na celu zgromadzenie wiedzy i doświadczeń i w rezultacie opracowanie planu działań na rzecz rozwoju i wykorzystania sztucznej inteligencji przez polską gospodarkę. Minister poinformował, iż prace grup roboczych dotyczą zarówno gospodarki opartej na danych, finansowania rozwoju SI, edukacji, a także prawa i etyki.

Ostatniego dnia konferencji minister Okoński wziął udział w panelu, w którym debatowano nad tym jak nowe technologie wpływają na równość społeczną. Tutaj minister podkreślił że należy dołożyć starań, aby cyfryzacja gospodarki miała inkluzyjny charakter, zapobiegający wykluczeniu różnych grup społecznych oraz drenażowi wartościowych kadr. Wykluczenie społeczne bardzo często występuje razem z wykluczeniem cyfrowym. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji uruchomiło ProjektOgólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, którego celem jest wyrównania szans edukacyjnych oraz  przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Na marginesie konferencji Karol Okoński odbył serię spotkań bilateralnych. Spotkał się z m.in. z panem Luca Jahier- przewodniczącym Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, z którym rozmawiał o strategii na rzecz rozwoju sztucznej inteligencji w Europie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *