Obroty towarowe UE z zagranicą w październiku br. oraz po 10 miesiącach 2019 r. – komentarz do danych Eurostat

Eksport towarów z Polski w okresie I-X br. wzrósł o 5,6%, czyli szybciej niż dla całej UE. Był to 6. (razem z Danią) najlepszy wynik wśród krajów unijnych oraz drugi (razem z Danią) wśród rynków, dla których wartość eksportu w skali 10 miesięcy br. przekroczyła 50 mld EUR – wynika z danych Eurostat.

Po lewej stronie na fioletowym tle napisy eksport import, logo MR i napis #analizyMR, po prawej stronie zdjęcie przedstawiające kontenery

Według wstępnych szacunków Eurostat, w październiku br. eksport towarów z UE do krajów reszty świata wzrósł o 5,6% (r/r), do 190,1 mld EUR. Z kolei import w tym czasie spadł o 0,1%, do 187,8 mld EUR. W konsekwencji w obrotach towarowych z resztą świata, w październiku br. UE notowała nadwyżkę w wysokości 2,2 mld EUR wobec deficytu na poziomie 8 mld EUR przed rokiem.

W skali 10 miesięcy br. całkowity eksport towarów UE do reszty świata wzrósł o 3,8% (r/r), do 1 693,3 mld EUR, a import o 4,4%, do 1 721,3 mld EUR. UE odnotowała zwiększony deficyt w wysokości 28 mld EUR, w porównaniu z -18,6 mld EUR w okresie styczeń-październik 2018 r.

Struktura geograficzna eksportu UE (biorąc pod uwagę najważniejszych partnerów) kształtowała się następująco: dynamicznie w okresie 10 miesięcy br. rósł eksport do USA (o 11,4%), Japonii (o 7,6%), Kanady (o 6,9%) oraz Rosji (o 6,8%). Z drugiej strony spadki sprzedaży wystąpiły w przypadku Turcji (o 9,7%), Korei Południowej (o 6,4%) oraz Indii (o 5,4%). W imporcie dynamiczny wzrost notowano z USA (o 11,1%) oraz Szwajcarii (o ok. 24%), a spadki m.in. z Rosji (o 7,8%) oraz Norwegii (o 13,8%).

W skali 10 miesięcy br. najszybciej rósł eksport towarów z Irlandii (o 10,7%), Luksemburga (o 10,1%) oraz Słowenii (o 7,7%). Natomiast spadki wywozu notowano w przypadku trzech rynków UE, tj. z Cypru (o 33,2%), Belgii (o 0,4%) oraz Wielkiej Brytanii (o 0,1%).

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *