Podpisanie porozumienia o partnerstwie w ramach projektu „Otwarte dane plus”

Ministerstwo Cyfryzacji oraz partnerzy projektu – MF, MSiT i GUS – podpisali 09.07.2018r. porozumienie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Otwarte dane plus”.

Projekt „Otwarte dane plus” stanowi kontynuację projektu „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, który jest obecnie realizowany w MC. Jednym z jego komponentów będzie dobudowanie interfejsu programistycznego API do baz: Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (TREZOR), Centralnego Wykazu Obiektów Hotelarskich (CWOH), Centralnego Wykazu Przewodników Górskich (CWPG), Centralnego Wykazu Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Górskich (CWOS) oraz zmodernizowanych i uzupełnionych zakresowo Dziedzinowych Baz Wiedzy (DBW).

W ramach „Otwartych danych plus” powstanie ponadto Laboratorium Otwartych Danych, czyli ośrodek analityczny ułatwiający wypracowanie polityki otwartości danych w poszczególnych urzędach. Dodatkowo utworzenie Akademii otwartych danych, tj. kursu dla dysponentów danych zajmujących się udostępnianiem i wykorzystywaniem danych publicznych, pozwoli zapewnić najwyższej jakości dane na portalu danepubliczne.gov.pl. Zamieścimy tam również narzędzia ułatwiające pracę Pełnomocników ds. otwartości danych oraz współpracę z nimi.

Porozumienie podpisali: Karol Okoński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji,  Tomasz Robaczyński – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Jarosław Stawiarski – sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Dominik Rozkrut – prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Określili tym samym role lidera i partnerów w projekcie.

Porozumienie na rzecz wspólnego przygotowania i realizacji Projektu „Otwarte dane plus” zostało zawarte w ramach Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -2020.

Źródło: www.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *